Drukbezochte opening expertisecentrum Het Oog & Oorhuis

0
1287

Dinsdag 24 november was de feestelijke opening in Beek-Ubbergen van het regionale expertisecentrum voor mensen met een beperking in horen en zien. Genodigden van verschillende belangenverenigingen en zorginstellingen konden zien welke begeleiding, behandeling en ondersteuning het Oog & Oorhuis biedt. Ook was het mogelijk om zelf te ervaren hoe het is om slecht te horen én te zien.

In Nederland zijn er ongeveer 35.000 mensen met een dubbele zintuiglijke beperking in horen en zien. Deze kleine doelgroep vraagt om een specialistische behandeling en begeleiding met de juiste expertise op het gebied van gebarentaal, tactiele vaardigheden en psychosociale hulpverlening. Met de komst van het expertisecentrum het Oog & Oorhuis in Beek is er een antwoord mogelijk op de diversiteit aan vragen van mensen met deze beperking. Stichting Kalorama, waar het Oog & Oorhuis onderdeel van is, bedient al jaren met een multidisciplinair team cliënten met een dubbele beperking, waarbij de eigen regie van de cliënt centraal staat. In begeleiding en behandeling gaat Kalorama uit van de mogelijkheden van cliënten en niet van beperkingen. Ook iemand met de dubbele zintuiglijke beperking kan aangesproken en uitgedaagd worden op zijn persoonlijke kracht en regie.

Cliënten kunnen bij het expertise centrum terecht voor: advies en informatie, behandeling, begeleiding en coaching. Dit kan thuis plaatsvinden of op de locatie, bijvoorbeeld bij het expertisecentrum. Ook familie, mantelzorgers, huisartsen en sociale wijkteams kunnen bij het expertisecentrum terecht voor advies, informatie en voorlichting.

Procesmanager Jolanda Uijen : “Met de opening van het expertise centrum komen wij tegemoet aan de vragen die er zijn rondom beperkingen in horen en zien. Omdat het een relatief kleine en daardoor onbekende doelgroep betreft is niet iedere hulp- of zorgverlener voldoende bekend met deze problematiek en de gevolgen ervan in het dagelijks leven. Mensen met een beperking in horen en zien ervaren grote problemen ten aanzien van deelname aan het maatschappelijk leven.   Gewone dagelijkse dingen als het onderhouden van een vriendschap en het doen van een boodschap is voor iemand met een beperking in horen en zien een behoorlijke opgave en kent vele obstakels.

Na een indrukwekkende toneelvoorstelling van cliënten, die uitbeeldden wat doofblind nu in de dagelijkse praktijk betekent, konden de gasten zien welke vormen van behandeling en begeleiding zoals tactiele gebaren, psychosociale hulp en consultatie, het Oog &Oorhuis biedt. Ook was er volop gelegenheid om met een aantal cliënten in gesprek te gaan.

Stichting Kalorama biedt met ruim 700 medewerkers en 350 vrijwilligers zorg aan bijna 500 cliënten. Dat zijn mensen die een visuele en auditieve beperking hebben, revalideren, chronisch lichamelijk ziek of dement zijn, dagbehandeling krijgen of zich in de laatste levensfase bevinden. Hiertoe heeft Kalorama een Centrum voor Doofblinden, biedt het ambulante zorg aan thuiswonende doofblinden en dagactiviteiten vanuit het Kulturhus Beek. Ook heeft Kalorama een gelijknamig verpleeghuis in Beek-Ubbergen, verpleeghuis Veste Brakkenstein in Nijmegen, verzorgingshuis ‘t Höfke in Beek, en hospice Bethlehem in Nijmegen.