Grote rol voor Nederland in Europees artroseonderzoek dankzij Lygature bemiddeling

0
1092

Grote rol voor Nederland in Europees artroseonderzoek dankzij Lygature bemiddeling
Vandaag is de startbijeenkomst van APPROACH, een Europees samenwerkingsproject dat onderzoek gaat verrichten op het gebied van artrose ofwel slijtage van gewrichten. Nederland heeft een grote rol verworven in dit publiek-private samenwerkingsverband. De stichting Lygature heeft samen met het UMC Utrecht hier een belangrijke bijdrage aan geleverd. De expertise van Lygature was instrumenteel voor het behalen van de eerste plaats bij de Europese selectieprocedure van het Innovative Medicines Initiative (IMI).

APPROACH gaat onder andere bijdragen aan een nauwkeurige selectie van patiënten voor klinische studies waarin specifieke zogenaamde DMOAD medicijnen worden getoetst. DMOAD staat voor Disease Modifying Osteoarthritis Drug. Dit betreft medicatie tegen verdere achteruitgang en afbraak van gewrichten. Tot nu toe worden patiënten geholpen met pijnbestrijding en verbeteren van de functie van aangedane gewrichten. Afremming of zelfs stoppen van artrose is nog niet mogelijk.

Samen met het Reumafonds en Arthritis Research UK heeft Lygature een patiëntenraad voor APPROACH ingesteld, die een stem kreeg bij het schrijven van het onderzoeksvoorstel. Ook tijdens de uitvoering van APPROACH zal de patiëntenraad een belangrijke inhoudelijke bijdrage blijven leveren.

Lygature was van essentieel belang in het succesvol bijeenbrengen van de 24 onderzoekspartners, afkomstig uit tien Europese landen. Het uitgebreide selectieproces resulteerde in de toezegging van financiering door de Europese Commissie en de European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA) in het kader van het IMI programma. Hierna bemiddelde Lygature bij contractuele onderhandelingen. Het totale onderzoeksbudget bedraagt 15 miljoen euro, waarvan 4,4 miljoen euro subsidie vanuit IMI voor Nederlands onderzoek.

Niet alleen in de aanloop van het project speelde Lygature een belangrijke rol. Na de kick-off zal Lygature het multidisciplinaire project mede-coördineren en het programma management verzorgen. Lygature zorgt tevens met de inzet van ‘TraIT’ voor een veilige, optimale en bewezen IT infrastructuur, geschikt voor opslag en gebruik van gegevens uit patiëntcohorten. Lygature stuurt nadrukkelijk op naleving van correcte juridische en ethische afspraken.

Lygature komt voort uit de fusie van twee Nederlandse topinstituten, het Center for Translational Molecular Medicine (CTMM) en Topinstituut Pharma (TI Pharma) en bouwt verder op de expertise die is opgedaan in publiek-private samenwerkingsverbanden die gefinancierd werden vanuit de aardgasbaten (FES middelen 2005 en 2006).

Lygature