Zorg op maat voor artrosepatiënten regio Nijmegen

0
1791

Unieke samenwerking ziekenhuizen, huisartsen, fysiotherapeuten en zorgverzekeraar
In de regio Nijmegen hebben de drie ziekenhuizen (Canisius Wilhelmina Ziekenhuis, Radboudumc en Sint Maartenskliniek) samen met een aantal fysiotherapeuten en huisartsen de handen ineen geslagen om de artrosezorg te verbeteren en waar mogelijk onnodige gewrichtsvervangende operaties voorkomen. Bij dit unieke initiatief krijgen patiënten van alle behandelaars dezelfde informatie over een stapsgewijze aanpak. De patiënt krijgt een behandeladvies voor zorg die niet zwaarder is dan nodig en passend bij de eigen situatie.

Veel mensen met artrose weten niet waar ze aan toe zijn en hebben (te) hoge verwachtingen van een nieuwe heup of knie. Met de aanpak in de regio Nijmegen is de eerste behandelstap meer bewegen, adequate medicijnen en afvallen naar een normaal gewicht. Pas als dit allemaal onvoldoende helpt, komt een operatie in zicht. Mensen kunnen namelijk veel zelf doen om verergering van klachten te voorkomen, terwijl een operatie lang niet altijd de beste oplossing is. Soms valt het resultaat tegen en er zijn ook risico’s aan verbonden. Uit onderzoek blijkt dat veel patiënten die een prothese krijgen nadien ontevreden zijn. Daarnaast gaat een prothese tien tot twintig jaar mee en het vervangen van een prothese is een lastige operatie. De nieuwe gezamenlijke aanpak zorgt ervoor dat de gewrichtsvervangende operatie pas ter sprake komt als de patiënt eraan toe is. Dit is beter voor de patiënt en voorkomt wellicht onnodig hoge zorgkosten.

De regio Nijmegen is de eerste in Nederland die dit zo breed heeft opgezet. Het betekent dat in de behandelkamers van de betrokken huisartsen, fysiotherapeuten en orthopeden steeds dezelfde aanpak geboden wordt. Bovendien geven de behandelaars – in een vroeg stadium – voorlichting over wat artrose is, wat de patiënt zelf kan doen en welke behandelingen er zijn. Deze voorlichtingscursussen zijn laagdrempelig en worden kosteloos aangeboden in de eigen wijk. Patiënten weten zo beter wat ze eventueel te wachten staat en krijgen de mogelijkheid om beter zelf keuzes te maken.

De voorlichtingscursus is ontwikkeld met inbreng van zorgverleners van verschillende disciplines én patiënten zelf. Het traject is gebaseerd op de vragen die zorgverleners regelmatig krijgen en past naadloos bij wat er leeft onder de patiënten. In Zweden heeft een vergelijkbare aanpak geleid tot betere inzet van goedkopere en meer laagdrempelige zorg zoals begeleiding bij voldoende bewegen, een gezond lichaamsgewicht  en (zelfzorg)medicatie.

In Nederland zijn er meer dan een miljoen mensen met artrose. De komende jaren zal dit aantal toenemen, niet alleen vanwege de vergrijzing maar ook omdat steeds meer mensen overgewicht hebben en minder bewegen.

Meer informatie over het cursusaanbod in de regio Nijmegen: www.artroseregionijmegen.nl