55-plussers en seksuele oriëntatie

0
965

Verschillen tussen lesbische, homoseksuele, biseksuele en heteroseksuele 55-plussers beperkt. Er zijn meer overeenkomsten dan verschillen tussen lesbische, homoseksuele, biseksuele (LHB) en heteroseksuele 55-plussers: zij zijn even gezond, hebben even goede sociale contacten die ze even vaak zien en zijn even tevreden met hun leven. Wel rapporteren LHB 55-plussers meer arbeidsongeschiktheid (12% versus 5%) en meer gedachten aan zelfmoord en/of pogingen daartoe (gedachten: 30% versus 22%; pogingen: 7% versus 3%). Ongeveer een op de tien (12%) van de LHB 55-plussers kreeg negatieve reacties op zijn/haar orientatie in het afgelopen jaar. Drie op de tien (31%) is naar niemand open over de gevoelens voor seksegenoten.

Ongeveer een op de tien LHB 55-plussers verwacht dat toekomstige zorgverleners niet goed met hun seksuele orie?ntatie kunnen omgaan en een op de vijf verwacht dat medebewoners van een tehuis er problemen mee gaan hebben.Beide groepen verwachten in de toekomst mantelzorg vanuit hun sociale netwerk. LHBs verwachten zorg van vrienden, heteroseksuelen van kinderen en partner.

55-plussers_Dit blijkt uit de SCP-publicatie 55-plussers en seksuele orie?ntatie. Ervaringen van lesbische, homoseksuele, biseksuele en heteroseksuele 55-plussers die verschijnt op 10 december, de Dag van de Mensenrechten. Drs. Jantine van Lisdonk en dr. Lisette Kuyper schreven dit rapport op verzoek van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), verantwoordelijk voor het beleid op het gebied van homo-emancipatie. Het rapport is gebaseerd op een landelijk onderzoek onder 375 LHB en 361 vitale, zelfstandig wonende heteroseksuele 55-plussers.

Weinig verschillen in welzijn
Het rapport gaat over lesbische, homoseksuele en biseksuele (LHB) 55-plussers in Nederland. Het SCP heeft gekeken naar overeenkomsten en verschillen tussen LHB en heteroseksuele 55-plussers in sociale participatie, welzijn en verwachtingen omtrent toekomstige (mantel)zorg. Ook gaat het rapport in op een aantal zaken die alleen bij LHB 55-plussers een rol spelen, zoals het meemaken van negatieve reacties, het wel of niet open zijn over je oriëntatie en verwachtingen die LHB’s hebben over de LHB-vriendelijkheid van de zorg.

bbbbbbb

Informatie over deze publicatie
Auteur(s)
Publicatiedatum 10 december 2015
Trefwoorden
Prijs € 16,50
Aantal pagina’s 108
ISBN/ISSN/anders 978 90 377 0766 3
Reeks Publicatie
Volgnummer 2015-30

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de Directie Emancipatie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.