Bestuurder Martin Verveer bekleedt per februari nieuwe functie

Martin Verveer beëindigt per februari zijn tweejarige functie als bestuurder in het Spijkenisse Medisch Centrum. Hij start dan als bestuurder in het Instituut Verbeeten, een centrum voor radiotherapie en nucleaire geneeskunde. Tot die tijd focust Verveer zich op de dagelijkse aansturing van het Spijkenisse Medisch Centrum.

In het kader van een lopend onderzoek naar de toekomstige positie van het Spijkenisse MC is inmiddels Tijs van der Wielen door de coöperatie Zorg op Zuid tijdelijk benoemd tot tweede bestuurder van het Spijkenisse Medisch Centrum. Van der Wielen is al jaren werkzaam binnen de coöperatie in het Maasstad Ziekenhuis.

Momenteel vindt een onderzoek plaats naar een toekomstige, duurzame positie van het Spijkenisse Medisch Centrum, onder leiding van Van der Wielen. De eerste conclusies van het onderzoek zijn dat het zorgprofiel inhoudelijk goed is en dus zal de zorg voor de patiënt onveranderd blijven. Anderzijds zijn de kosten en de opbrengsten in het huidige Spijkenisse Medisch Centrum erg in onbalans. Naar aanleiding hiervan wordt deze maand een besluit genomen over de te nemen stappen welke erop gericht zijn om de organisatie op een efficiëntere wijze in te richten.

Voor Verveer is het lastig afscheid nemen: “De afgelopen twee jaar waren zeer intensief en leerzaam en het is dan ook niet makkelijk om afscheid te nemen. Maar dit aanbod was voor mij heel mooi. Daarnaast besef ik me dat er het komende jaar weer de nodige veranderingen zullen plaatsvinden, maar het is goed als dit gebeurt onder aansturing van anderen”, aldus Verveer.

Bron: Spijkenisse medisch Centrum