Oproep aan BMS om prijs immuuntherapie te verlagen

0
921

Kankerpatiënten dreigen belangrijk medicijn niet meer te kunnen krijgen.
Patiëntenorganisatie Longkanker Nederland en de koepel van kankerpatiëntenorganisaties Levenmetkanker  doen in een brief aan de directie van fabrikant Bristol-Myers Squibb een dringende oproep. Door de huidige hoge prijs van nivolumab komt het middel wellicht niet in het verzekerde pakket. Vele honderden longkankerpatiënten verliezen daarmee de toegang tot dit levensreddende middel.

Brief aan BMS
Geachte heer ,

Patiëntenorganisatie Longkanker Nederland en de koepel van kankerpatiëntenorganisaties Levenmetkanker doen hierbij een dringend beroep op u om de prijs van nivolumab aan te passen tot een niveau dat het kan worden opgenomen in het verzekerde pakket. Wij vrezen dat anders het middel ontoegankelijk wordt voor grote groepen patiënten, die daarmee een voor hen goede behandeling tegen kanker, en daarmee de lengte en de kwaliteit van hun leven, in het geding zien komen.

Als organisaties die opkomen voor de belangen van kankerpatiënten zijn wij blij met deze nieuwe vorm van therapie die door BMS ontwikkeld is. Ook zijn wij BMS erkentelijk voor het feit dat het middel sinds de registratie in juli 2015 voor enkele honderden patiënten gratis ter beschikking is gesteld.

Minder tevreden zijn wij over de extreem hoge prijs van dit middel. Zeker gezien de grote aantallen patiënten die wereldwijd met dit middel behandeld zullen gaan worden, zal de investering voor de ontwikkeling op korte termijn terugverdiend worden, ook met een lagere prijs.

Wij hopen dat BMS vooral de patiënt en niet anderen, zoals de aandeelhouder, centraal zal stellen bij de prijsstelling van nivolumab.

Met vriendelijke groet,

Mw. Drs. A.J. Broenland

Directeur a.i. koepel van kankerpatiëntenorganisaties Levenmetkanker

Mevrouw M. Freriks

Directeur Longkanker Nederland