Revalidatie bij kanker niet vergoed

0
1239

Toegang enkel geborgd via aanvullende verzekering
Jaarlijks krijgen 100.000 mensen de diagnose kanker. De overleving bij kanker neemt toe waardoor 1 op de 2 patiënten tegenwoordig na 5 jaar nog leeft. Maar deze kankerpatiënten kampen in meerderheid met hevige kortetermijneffecten én langdurige gevolgen door de behandelingen. Het gaat dan om bijvoorbeeld pijn, bewegingsklachten of vermoeidheidsklachten. Met goede oncologische revalidatie slaagt een groot gedeelte van de patiënten erin om de klachten te verminderen en na de behandelingen weer actief de draad van hun leven op te pakken.

Zorgverzekeraars, behandelaars en patiënten gingen ervan uit dat oncologische revalidatie (als medisch specialistische revalidatie) werd vergoed uit de basisverzekering omdat de richtlijn oncologische revalidatie als norm gebruikt werd hiervoor. De Zorgautoriteit, die gaat over vergoedingen in de basisverzekering, heeft aangegeven dat oncologische revalidatie NIET in de basisverzekering zit en alleen deel uitmaakt van enkele aanvullende zorgverzekeringen.

De koepel van kankerpatiëntenorganisaties Levenmetkanker vindt het onverstandig en onacceptabel dat oncologische revalidatie geen wezenlijk onderdeel uitmaakt van de behandeling tegen kanker als basisverzekerde zorg. Net zoals bij hartaandoeningen, is de revalidatie voor veel patiënten noodzakelijk om tijdens en na de behandelingen hun leven weer op te pakken. We lopen nu het risico dat onnodig veel patiënten na hun behandelingen blijven rondlopen met pijnklachten of vermoeidheidsklachten en hierdoor bijvoorbeeld minder snel aan het werk kunnen.

Levenmetkanker vindt dat oncologische revalidatie snel onderdeel moet worden van de basis verzekerde zorg en roept de Zorgautoriteit, zorgverleners en zorgverzekeraars op om dit voor 2017 te regelen. Voor 2016 adviseert Levenmetkanker kankerpatiënten die in behandeling gaan of zijn, zich aanvullend te verzekeren voor oncologische revalidatie. Laat je als patiënt goed  informeren door je zorgverzekeraar of en zo ja welke oncologische revalidatie wordt vergoed.