Martini Ziekenhuis benoemt bestuurder Kwaliteit, Veiligheid & Innovatie

0
1352

Het Martini Ziekenhuis wil het ‘eerste keus’-ziekenhuis zijn voor patiënten, verwijzers, zorgverzekeraars; we geven de juiste zorg op de juiste plaats, zorg die van A tot Z goed is geregeld. Innovatie speelt daarin een belangrijke rol, samenwerking met onze partners is essentieel.

Invulling geven aan deze ambities vraagt om meer bestuurlijke aandacht. De Raad van Toezicht heeft daarom besloten de Raad van Bestuur te versterken met een derde lid met de portefeuille Kwaliteit, Veiligheid en Innovatie. Patholoog en huidige voorzitter Medische Staf dr. A. (Ton) Tiebosch gaat deze functie vervullen.

Voorzitter Raad van Toezicht Rik van Terwisga: ‘Kwaliteit, veiligheid en innovatie zijn kernbegrippen in de zorg. Aan een ziekenhuis worden steeds hogere eisen gesteld en dat is een positieve ontwikkeling. Het Martini Ziekenhuis wil de beste zorg leveren aan patiënten en hierover transparant zijn. Samenwerking met partners in de zorg is essentieel. Dat alles vraagt om meer bestuurlijke aandacht. We zijn dan ook heel blij dat Ton Tiebosch deze functie op zich gaat nemen mede omdat hij als voorzitter van de Medische Staf goed ingevoerd is in dit dossier.’

Samen met de zorgprofessionals gaat Ton Tiebosch zich bezighouden met het realiseren van de strategie van het Martini Ziekenhuis op het gebied van kwaliteit, veiligheid en innovatie van de zorg. Voorzitter Raad van Bestuur Hans Feenstra is ingenomen met het besluit: ‘Om de beste zorg te leveren is het ook van belang voortdurend aandacht te hebben voor innovatie. We zijn een vooruitstrevend ziekenhuis met warme aandacht voor de patiënt. Met Ton Tiebosch hebben we een collega-bestuurder die het ziekenhuis goed kent en is de samenwerking met de medische staf nog verder in het bestuur verankerd.’

Ton Tiebosch start 1 januari in zijn nieuwe functie.