Aanwijzing RAV Ambulance Amsterdam

Op advies van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) op 18 december 2015 een aanwijzing gegeven aan RAV Ambulance Amsterdam. De aanwijzing houdt in dat RAV Ambulance Amsterdam uiterlijk 1 april 2016 voldoende verbetermaatregelen heeft doorgevoerd bij geconstateerde tekortkomingen om verantwoorde zorg te kunnen leveren.

De ernst van de tekortkomingen, het feit dat bepaalde tekortkomingen bij herhaling binnen de RAV Ambulance Amsterdam zijn geconstateerd en het gegeven dat het bestuur onvoldoende blijk heeft gegeven om eerdere ingezette verbetermaatregelen te borgen heeft geleid tot het advies van de inspectie aan de minister.

Op 20 november 2015 heeft de inspectie drie standplaatsen bezocht. Tijdens deze bezoeken constateerde de inspectie dat RAV Ambulance Amsterdam op meerdere punten niet voldeed aan wettelijke vereisten en voorwaarden om verantwoorde zorg te kunnen leveren. Bepaalde tekortkomingen zijn in de periode vanaf december 2013 bij herhaling geconstateerd. Daarop zijn door RAV Ambulance Amsterdam verbetermaatregelen benoemd die, gezien de resultaten van het bezoek van 20 november, onvoldoende zijn geborgd. Zo waren processen voor infectiepreventie, de bewaking van expiratiedata van behandelmaterialen en het periodiek onderhoud hiervoor niet op orde.

De inspectie ziet toe op de uitvoering van alle punten uit de aanwijzing. Mocht blijken dat RAV Ambulance Amsterdam niet voldoet aan de aanwijzing, dan kan de minister op advies van de inspectie een last onder bestuursdwang of een last onder dwangsom opleggen.

Bron: IGZ