Sterke daling aantal slachtoffers vuurwerkongevallen zet door

Op de Spoedeisende Hulpafdelingen (SEH) van ziekenhuizen in Nederland hebben zich op 31 december 2015 en 1 januari 2016 482 slachtoffers van vuurwerkongevallen gemeld. Dit zijn er 92 minder dan vorig jaar, een daling van 16%. Hiermee is dit het laagste aantal slachtoffers in de laatste 25 jaar. De aard van de verwondingen is ook minder ernstig. 15% van de personen werden vanwege hun verwondingen opgenomen in het ziekenhuis, vorig jaar was dit nog 26%. Jongeren waren dit jaar relatief vaker slachtoffer: ruim de helft van de slachtoffers is jonger dan 20 jaar.

Daling percentage slachtoffers illegaal vuurwerk
Een opvallende trend is dat het percentage slachtoffers van illegaal vuurwerk ten opzichte van legaal vuurwerk is gedaald. 25 procent werd veroorzaakt door illegaal vuurwerk. Vorig jaar was dit 39 procent. De ernst van de verwondingen door illegaal vuurwerk lijkt eveneens afgenomen. Deze zijn echter in het algemeen nog steeds ernstiger dan verwondingen door legaal vuurwerk. Slachtoffers hadden vooral letsel aan hand en/of vingers (38%, vingers 19%) en bijna één op de vier slachtoffers (23%) had oogletsel. Hiermee blijft het percentage oogletsels gelijk.

Omstanders vaak slachtoffer
Ieder jaar zien we dat slachtoffers bijna net zo vaak vallen onder omstanders als onder mensen die het vuurwerk zelf afsteken. Ook dit jaar: 45% van de op de SEH-afdeling behandelde slachtoffers heeft het vuurwerk niet zelf afgestoken (in 2014/2015 was dit 50%). Het aandeel letsels door knalvuurwerk (64%) was dit jaar veel hoger dan vorig jaar (49%). Het aantal slachtoffers van gevonden vuurwerk op 1 januari lijkt te zijn afgenomen, nadat vorig jaar zo’n tien procent van de letsels hierdoor werd veroorzaakt.

Goede voorlichting aan jeugd noodzakelijk
Het aandeel jeugdige slachtoffers op het totaal is dit jaar groter dan vorig jaar: ruim de helft van de slachtoffers is jonger dan 20 jaar (53%). Tijdens de vorige jaarwisseling was dit nog 45 procent. Goede voorlichting blijft daarom noodzakelijk om de dalende trend voort te kunnen zetten.
In opdracht van het ministerie van I&M onderzoekt VeiligheidNL momenteel samen met oogartsen (NOG), spoedeisende hulpartsen (NVSHA), plastisch chirurgen (NVPC) en traumachirurgen (NvT) de precieze omstandigheden en typen vuurwerk waardoor verwondingen zijn veroorzaakt, om het aantal slachtoffers verder terug te kunnen brengen.

Onderzoek
Bovenstaande gegevens zijn afkomstig uit onderzoek van VeiligheidNL en de NOS. Hierbij zijn de gegevens uit het Letsel Informatie Systeem (LIS) van VeiligheidNL gecombineerd met de aantallen vuurwerkslachtoffers zoals door de NOS verzameld bij SEH-afdelingen die niet aan LIS deelnemen. Hierdoor werd een volledig overzicht verkregen van alle SEH-afdelingen. Het betreft slachtoffers die op Oudejaars- en Nieuwjaarsdag op de Spoedeisende Hulpafdelingen binnenkwamen (vanaf 31 december 00:00 uur tot 1 januari 23:59 uur).

Bron: Veiligheid.nl