SEH Scheper en HAP Emmen verbouwen

0
842

Deze week is in ziekenhuislocatie Scheper, onderdeel van Treant Zorggroep, gestart met de verbouwing van de spoedeisende hulp (SEH) en de CHD huisartsenpost Emmen (HAP). De verbouwing duurt zes maanden.

De huidige SEH is te klein voor het aantal patiënten dat iedere dag geholpen moet worden en er is te weinig werkruimte beschikbaar. Ook de samenwerking met de huisartsenpost wordt door de huidige situatie bemoeilijkt.

Na de verbouwing is het gezamenlijke werkgebied van de SEH en HAP flink vergroot met een ruimte voor opvang van slachtoffers van seksueel geweld, een gipskamer, een isolatieruimte, extra triagekamers, een kamer voor de opvang van kinderen en een decontaminatie-unit (voor slachtoffers die zich moeten ontsmetten bij incidenten van chemische, biologische, radiologische of nucleaire aard). Bovendien worden de SEH en HAP toegankelijk via één centrale balie waar zowel patiënten van de HAP als de SEH zich kunnen melden. Deze balie zal 24 uur per dag geopend zijn. De samenwerking tussen de SEH en Hap zorgt ook voor een makkelijkere patiënten-overdracht.

Andere ingang
De verbouwing van de SEH/HAP brengt enige veranderingen met zich mee. Zo wordt de huisartsenpost (open in de avond-, nacht- en weekenduren) tijdens de verbouwing gehuisvest op de polikliniek chirurgie. Daarna verhuist de HAP weer naar zijn oude locatie bij de spoedeisende hulp. Patiënten die de tijdelijke HAP willen bezoeken, kunnen deze via de hoofdingang van ziekenhuislocatie Scheper bereiken. De hoofdingang van het Scheper is voortaan dag en nacht open. De ingang bij de SEH is alleen bestemd voor mensen die spoedeisende zorg nodig hebben of die over zes maanden naar de huisartsenpost moeten. Via de SEH is er geen doorgang meer naar de rest van het ziekenhuis.

Kindvriendelijke wachtkamer
Een van de zaken die tijdens de verbouwing gerealiseerd wordt, is het kindvriendelijker maken van de gezamenlijke wachtkamer van de HAP en de SEH. Het Ronald McDonald Kinderfonds geeft hiervoor een financiële bijdrage.