Incident met bloedtransfusie Flevoziekenhuis

Op zaterdag 2 januari heeft in het Flevoziekenhuis een incident plaatsgevonden bij de bloedtransfusie van één van onze patiënten. Daarbij is een kleine hoeveelheid bloed van het verkeerde type toegediend. Dit is kort na de toediening gesignaleerd. Er is snel en adequaat ingegrepen. De bloedtransfusie is stilgelegd. De betrokken patiënt maakt het goed en is op donderdag 7 januari weer naar huis gegaan. Om redenen van privacy kunnen wij verder geen mededelingen doen over deze patiënt.

Het Flevoziekenhuis betreurt zeer dat dit incident heeft plaatsgevonden. Het is in de eerste plaats uitermate vervelend voor de betrokken patiënt.

Het Flevoziekenhuis neemt dit incident zéér serieus. Er is direct melding gedaan bij de inspectie voor de volksgezondheid en de TRIP (Transfusie- en Transplantatiereacties in Patiënten). Daarnaast is een intern onderzoek gestart om de oorzaak van dit incident te kunnen achterhalen.

Een dergelijk incident is in het Flevoziekenhuis niet eerder voorgekomen. Het Flevoziekenhuis voert jaarlijks 3500 bloedtransfusies uit. Het Flevoziekenhuis stelt uiteraard alles in het werk om een dergelijk incident in de toekomst te voorkomen.

Bron: Flevoziekenhuis