JBZ verplaatst operaties Boxtel vanwege toenemende veiligheidseisen

Nederland, 's-Hertogenbosch, 10 juli 2015. Jeroen Bosch Ziekenhuis. Urologie. Bart Schrier en Harry Beerlage. Foto & Copyright: Werry Crone, Vleuten

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis is van plan per 1 april a.s. de behandelingen die in Boxtel onder OK-omstandigheden worden verricht te verplaatsen naar de hoofdlocatie in Den Bosch. De patiëntveiligheid op de OK’s in Boxtel kan naar de huidige maatstaven zonder grote investeringen niet langer gewaarborgd worden. Daarnaast is het aantal patiënten dat in Boxtel behandeld werd op de OK of dagbehandeling de afgelopen jaren al aanzienlijk teruggelopen. Op de hoofdlocatie in ‘s-Hertogenbosch is voldoende ruimte om de patiënten uit Boxtel over te nemen.

Boxtel blijft een volwaardige buitenpoli van het JBZ. Dat wil zeggen dat pre-operatieve gesprekken en nazorg daar gewoon blijven plaatsvinden, maar ook polikliniekgesprekken, bloedafname, priklab/trombosedienst, onderzoek radiologie en behandelingen die geen OK-omstandigheden vereisen. Denk daarbij aan ecg’s, buisjes plaatsen bij kinderen, hoortesten, injecties plaatsen, wondverzorging etc.

Gedegen onderzoek als basis
Het voorgenomen besluit van de Raad van Bestuur om de operaties van Boxtel voortaan in Den Bosch te gaan doen, is gebaseerd op een gedegen onderzoek door een interne projectgroep. De conclusie is dat grote investeringen in medewerkers en infrastructuur vereist zijn om de voorzieningen met betrekking tot hygiëne & infectiepreventie en patiëntveiligheid op het gewenste basisniveau te brengen. De voorzieningen voldoen zonder grote investeringen niet aan de toenemende eisen. Een factor van belang voor het besluit is echter ook de sterke terugloop in het aantal operaties in Boxtel (in 2014 17,6% lager dan 2012 met een voortzettende, dalende lijn over 2015). Op de hoofdvestiging ’s-Hertogenbosch van het JBZ bestaat (met 16 operatiekamers) voldoende ruimte om de operaties van Boxtel te kunnen overnemen .

Geen gevolgen voor arbeidsplaatsen
Overheveling van dit onderdeel van de patiëntenzorg van Boxtel naar ’s-Hertogenbosch heeft geen gevolgen voor het aantal arbeidsplaatsen. Dat wil zeggen dat alle medewerkers die momenteel werkzaam zijn op de OK’s en dagbehandeling in Boxtel in de toekomst in Den Bosch ingezet zullen worden. Het JBZ voorziet voor de betrokken medewerkers in trainings- en opleidingsmogelijkheden om hun functie in Den Bosch straks optimaal te kunnen vervullen. De Raad van Bestuur garandeert met deze keuze de werkgelegenheid voor alle betrokken werknemers. Zij is er tevens van overtuigd dat de dienstverlening voor de patiënten uit Boxtel en omgeving onveranderd op hoog niveau blijft.

Het besluit wordt intern nog voor advies voorgelegd aan de relevante adviesorganen.

Bron: Jeroen Bosch Ziekenhuis