Samenwerking tussen zorgprofessionals toetsen en verbeteren

Bij succesvolle samenwerking spelen zachte, meer gedragsmatige factoren een belangrijke rol. Daarom heeft het ZonMw-programma Op één lijn zes onderzoeksprojecten gefinancierd op dit gebied. De projecten hebben niet alleen kennis opgeleverd, maar ook zes concrete instrumenten ontwikkeld om samenwerking tussen zorgprofessionals te toetsen en te verbeteren.

Elk instrument richt zich op een ander aspect van de samenwerking. In de serious game ‘Samen!’ kunt u bijvoorbeeld lastige situaties trainen door gedrag uit te proberen en andere rollen in een samenwerking te leren kennen. Met de zelfreflectietool brengt u juist de relaties en interacties binnen een samenwerking in beeld, waarmee duidelijk wordt hoe (dis)functioneel deze zijn en hoe dat verbeterd kan worden. Wilt u echter weten of een team daadwerkelijk bereid is om samen het beste te bereiken? Dan kunt het teamklimaat meten met de Team Climate Inventory.

Specifieke samenwerkingsverbanden
Naast deze 3 instrumenten die breed inzetbaar zijn voor alle typen samenwerkingsverbanden, zijn er 3 instrumenten ontwikkeld voor specifieke samenwerkingsverbanden:

Digitale zelfevaluatietool voor dementienetwerken
Toolbox Reflectie en Actie voor Verloskundige Samenwerkingsverbanden (VSV’s)
Spiegelgesprekken en sociaal netwerkkaartje voor inbreng patiëntenperspectief kwetsbare ouderen in multidisciplinaire teams

Digitale publicatie
Welk instrument geschikt is om uw samenwerking te toetsen en te verbeteren, hangt dus af van welk aspect van de samenwerking u wilt verbeteren. We hebben de informatie over het gebruik en de opbrengsten van de instrumenten voor u samengevat in de digitale publicatie ‘Onderzoek naar zachte factoren van samenwerking’.
Meer informatie

Digitale publicatie ‘Onderzoek naar zachte factoren van samenwerking
ZonMw-programma Op één lijn

Bron: ZonMw