Arabische persoonlijkheid met traditionele psychologische begrippen niet goed omschreven

Om kenmerken van een persoonlijkheid te definiëren, hanteren wetenschappers westerse waarden, begrippen en uitdrukkingen. Promovenda Pia Zeinoun ondervroeg sprekers van Arabisch uit de Levant en komt tot nieuwe waarden en begrippen die de Arabische persoonlijkheid beter omschrijven (familie oriëntatie, integriteit (eer), dominantie). De traditionele psycholexicale manier om persoonlijkheid te bestuderen schiet te kort en komt tot verkeerde conclusies en omissies over de Arabische persoonlijkheid, stelt zij.

De traditionele indeling van de persoonlijkheid (de zogenaamde Big Five: extravert, mild, ordelijk, stabiel, open) houdt geen rekening met Arabische culturele waarden en normen. Omschrijving van die persoonlijkheid met woorden, de psycholexicale studie, horen bij een specifieke taal en referentiekader.

Zeinoun analyseerde gesproken en geschreven Arabisch en vond veel Arabische woorden die persoonlijkheidskenmerken (bijvoorbeeld sociaal) vertegenwoordigen. Vervolgens vroeg ze een grote steekproef sprekers van uit Libanon, Syrië, Jordanië en de Westelijke Jordaanoever om zichzelf en anderen te beschrijven. In een gecombineerde kwantitatieve en kwalitatieve analyse vond zij dat persoonlijkheidsstructuur in het Arabisch zoals in de Levant gesproken overeenkomsten met westerse modellen van de persoonlijkheid, maar ook lokale cultuurspecifieke aspecten heeft.

Zij concludeert dan ook dat karakteristieken van mildheid en extraversie anders worden geïnterpreteerd in de Arabische cultuur, terwijl aspecten als familiebanden, hiërarchie en integriteit (eer) een belangrijkere rol spelen dan in westerse samenlevingen. Het toepassen van de Big Five zonder oog te hebben voor lokale culturen leidt tot fouten. De onderzoekster waarschuwt voor aannames over de Arabische persoonlijkheid. En stelt dat de nieuwe begrippen van haar onderzoek gebruikt kunnen worden voor toekomstig onderzoek.

Pia Zeinoun (Beiroet, 1984) studeerde psychologie aan de universiteit van Beiroet en is daar werkzaam als psycholoog.

Bron: Tilburg University