Inspectie in gesprek over sturen op verantwoord functioneren

Een derde van de zorgverleners geeft aan zijn of haar eigen functioneren niet te evalueren. Daarnaast heeft ruim een kwart van de zorgverleners ervaring met disfunctionerende collega-zorgverleners. Dit blijkt uit onderzoek van IQ Healthcare, onderdeel van Radboud UMC.

Sinds 2015 heeft de inspectie het onderwerp sturen op functioneren en goed omgaan met verminderd functioneren van zorgverleners hoog op de agenda staan. Bij verminderd functioneren is risico aanwezig op het ontstaan van ernstige schade voor patiënten en cliënten. Tijdig ingrijpen is dan van belang.

Opvallende resultaten uit dit onderzoek zijn dat een derde van de zorgverleners aangeeft niet zijn of haar eigen functioneren te evalueren en dat een kwart van de zorgverleners ervaring heeft met disfunctionerende collega-zorgverleners. De onderzoekers concluderen dat er extra aandacht nodig is voor het omgaan met verminderd functioneren van collega’s, bijvoorbeeld tijdens de opleiding en of bij de nascholing. De inspectie onderschrijft dit.

Ook zou er volgens de onderzoekers meer aandacht moeten komen voor de aanspreekcultuur binnen organisaties. Een rechtvaardige cultuur is één van de speerpunten in de toekomstvisie van de inspectie. De inspectie acht dit van essentieel belang voor verantwoorde zorgverlening. Alleen in een open en veilige cultuur is het mogelijk om elkaar te corrigeren en te leren van fouten. Als dit ontbreekt, dan spreekt de inspectie de zorgaanbieders daarop aan.

De inspectie bespreekt de komende periode de conclusies van het onderzoek met de beroepsverenigingen, brancheorganisaties en wetenschappelijke verenigingen en roept hen daarnaast op om aan de slag te gaan met de aanbevelingen uit het rapport.

Bron: IGZ

Redactie Medicalfacts / Alida Budding - Hennink

Samen met mijn dochter Janine Budding verzorg ik dagelijks het online medisch nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant is. De rol en beleving van patiënt & Healthy Ageing, zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik heb jarenlang ervaring in diverse functies in thuiszorg.

Recente artikelen