Minister Bussemaker ontvangt Nationaal Plan van 8 umc’s

0
859

Op 10 februari 2016 heeft Minister Bussemaker van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap het Nationaal Plan Academische Geneeskunde, Biomedische wetenschap en Gezondheidszorgonderzoek in ontvangst genomen. Dit plan van de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) is de umc-uitwerking van de Nationale Wetenschapsagenda. Het beschrijft hoe de umc’s met innovatief wetenschappelijk onderzoek het initiatief nemen om oplossingen te vinden voor één van de grote maatschappelijke uitdagingen van deze tijd: hoe maken we onze gezondheidszorg telkens beter en houden we deze betaalbaar?

Het door NFU-voorzitter Aartsen overhandigde plan beslaat de komende vijf jaar en is tot stand gekomen in nauwe samenspraak tussen de acht decanen van de umc’s en is mede gebaseerd op een bijdrage van tientallen hoogleraren. De gezamenlijke doelstelling van de umc’s is duurzame gezondheid en gezondheidszorg, gelieerd aan de publieke taak van de umc’s. De benodigde stappen in deze richting zijn al in ontwikkeling binnen de umc’s, in samenwerking met hun nationale en internationale partners. Dit plan laat zien welke koers zij in de nabije toekomst varen om te zorgen dat de Nederlandse gezondheidszorg en economie in de komende vijf jaar de vruchten plukken van veelbelovende ontwikkelingen in de wetenschap.

Minister Bussemaker: ‘Dit is precies wat ik voor ogen heb met de Nationale Wetenschapsagenda. Door nieuwe samenwerkingen wetenschappelijke antwoorden vinden op de vragen die leven in de maatschappij. Goed om te zien hoe alle umc’s in Nederland samen zo snel met hun reactie op de wetenschapsagenda zijn gekomen. Dit kan een enorme stap voorwaarts zijn in de zoektocht naar een duurzame gezondheidszorg.’

Duurzame gezondheidszorg
Veel van de vragen uit de maatschappij aan de Nationale Wetenschapsagenda gingen over gezondheid en zorg. Een kwart van deze vorig jaar gelanceerde agenda gaat over deze onderwerpen. De umc’s met hun unieke combinatie van zorg, onderzoek en onderwijs hebben gezamenlijk, met hun Nationaal Plan, gereageerd op dit sterke signaal uit de maatschappij. Cruciale thema’s zijn gezondheidszorgonderzoek, preventie en behandeling, personalised medicine, regeneratieve geneeskunde, big data en grootschalige onderzoeksinfrastructuur. Nadere uitwerking van deze thema’s vindt onder meer plaats in diverse onderzoeksprogramma’s en landelijke initiatieven zoals Data4lifesciences. Ook zullen de route-workshops van de Nationale Wetenschapsagenda bijdragen aan een verdere invulling.

Wetenschap als drijvende kracht
De rol van wetenschap als drijvende kracht achter duurzame en innovatieve zorg is belangrijker dan ooit. Samenwerking en innovatie zijn de sleutelwoorden om de beschikbare middelen zo efficiënt en effectief mogelijk in te zetten. Alleen op deze manier kan een toekomstbestendige zorg gerealiseerd worden. En alleen langs deze weg zijn we in staat in Europa bovengemiddeld te blijven presteren en in de mondiale wetenschappelijke top te excelleren.

Meer informatie
Het Nationaal Plan Academische Geneeskunde, Biomedische Wetenschap en Gezondheidszorgonderzoek is binnenkort zowel in gedrukte als online versie beschikbaar.