Motie Van Gerven leveringsplicht door Kamer verworpen

0
761

De Tweede Kamer heeft een oordeel geveld over enkele moties die waren ingediend naar aanleiding van het eerdere debat over geneesmiddeltekorten. De motie Van Gerven (SP) over een leveringsplicht (in plaats van een inspanningsverplichting) voor geneesmiddelenfabrikanten is door een ruime meerderheid verworpen. De Kamer is het er niet mee eens dat de huidige wetstekst vrijblijvendheid in de hand werkt.

De motie Bruins Slot (CDA) en Van Gerven (SP) over het (substantieel) verhogen van het boetenormbedrag voor houders van een handelsvergunning is aangenomen. Bedrijven moeten alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat een geneesmiddel in voldoende mate voorradig is. Zijn ze nalatig, dan kan een

boete van 45.000 worden opgelegd. Volgens de indieners van de motie is dat bedrag te laag en moet dat naar een ‘substantieel niveau’ worden opgetrokken. De Kamer is het daarmee eens. Het ministerie van VWS zal in de uitwerking met een voorstel voor een hoger boetebedrag komen