Slim apparaat scant aan bed juiste medicatie

0
1478

Het Deventer Ziekenhuis schaft 21 MedEye’s aan. De MedEye is een apparaat dat controleert of een patiënt wel de juiste medicijnen krijgt toegediend. Samen met de controle door de verpleegkundige aan het bed, levert dit een veiliger proces van medicijntoediening op. Het DZ loopt hier wereldwijd mee voorop.

Uit internationaal wetenschappelijk onderzoek blijkt dat er bij één op de vijf patiënten iets mis gaat bij het toedienen van medicijnen. Sowieso is een verkeerde verstrekking van medicijnen één van de grote zorgpunten in de zorg. Met inzet van de MedEye wil het DZ bereiken dat de cirkel van van het voorschrijven van medicijnen tot en met het toedienen rond is. Van het voorschrijven van medicatie door een arts, tot de toediening aan het bed: alles gaat digitaal. Dus geen fouten meer door een verkeerd geïnterpreteerd handschrift van een arts, en geen fouten meer bij medicatie die uit de verpakking is, of op het verkeerde tijdstip wordt toegediend.
De MedEye maakt een cruciaal onderdeel uit van het totale systeem dat de risico’s op medicatiefouten zoveel mogelijk moet zien te reduceren.

Wierenga, P.C, apotheek - ziekenhuisfarmacie , apotheker,
Wierenga, P.C, apotheek – ziekenhuisfarmacie , apotheker

Peter Wierenga is ziekenhuisapotheker en legt uit: ‘Het toedienen van medicijnen blijft mensenwerk. Verpleegkundigen blijven zelf uiteraard de medicijnen controleren, maar de MedeEye is een extra slot op de deur.’ Zo sluiten dus mens én machine de keten van een juiste medicijntoediening.

Controle
De MedEye is een apparaatje ter grootte van een kleine pc waarin een scanner zit. De verpleegkundige controleert de medicatie die eerder is samengesteld, haalt de tabletten en capsules uit de verpakking en stopt die in de lade van de MedEye. Omdat alle tabletten en capsules van kleur, grootte, gewicht, structuur en breukstreep verschillen, kan de MedEye zien of de patiënt de juiste medicatie krijgt. De gegevens van alle in het ziekenhuis toegediende medicatie staan in de database, zodat de MedEye die kan herkennen op basis van een combinatie van optische scans en geavanceerde algorimtes.

Het MedEye concept bestaat naast de optische scanner ook uit software die verpleegkundige begeleidt en een losse barcodelezer. Met behulp van de barcodelezer in combinatie met de software wordt het uitvoeren van de controles bij het toedienen van high risk medicatie (zoals infusen en spuiten) zoveel mogelijk ondersteund. De MedEye is in Deventer uitvoerig getest op een verpleegafdeling met cardiologie-, gynaecologie- en urologiepatiënten en zo goed bevonden dat hij nu kliniekbreed wordt ingezet.

Zorgkosten en veiligheid
MedEye kan de kosten van zorg reduceren. Zo kan de toepassing binnenkort ook medicijnen scannen die mensen thuis van de apotheek ontvangen. Wierenga: ‘Ik verwacht dat het de komende jaren gebruikelijk wordt dat een patiënt al zijn thuismedicatie doorgebruikt in het ziekenhuis. Dit zorgt voor betere continuïteit, meer veiligheid en is goedkoper.’