Welke certificering voor de praktijk?

0
530

Certificering van de praktijk: welke certificaten worden door beroepsgroep erkend?
Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) hebben vastgesteld welke certificaten erkend zijn voor certificering van de huisartsenpraktijk.

Voor huisartsopleiders heeft het College Geneeskundig Specialismen (CGS) de eis geformuleerd dat zij de praktijkvoering laten toetsen met een door de beroepsgroep erkende methode. Vorig jaar is in een gezamenlijke brief van LHV en NHG en Huisartsopleiding Nederland aan de opleiders gecommuniceerd dat naast de NHG-Praktijkaccreditering (NPA), de beroepsgroep ook diverse andere certificaten erkent.

Welke certificaten dat precies zijn, is nu vastgesteld. In dit overzicht ziet u om welke certificaten en welke certificerende organisaties het gaat.

Certificering en visitatie
Dit overzicht met erkende certificaten en certificerende organisaties is niet alleen van toepassing voor opleiders, maar -in verband met het visitatieprogramma- geldend voor alle huisartsen. Het overzicht is identiek aan het overzicht van accreditering en certificering in verband met het visitatieprogramma. Voor huisartsen die deelnemen aan een erkende praktijkcertificering dan wel –accreditering, is deelname aan het individuele visitatieprogramma facultatief. Zie voor meer informatie over het visitatieprogramma www.mijnvisitatie.nl

Op de site van Huisartsopleiding Nederland staat informatie voor (aspirant)opleiders beschreven.