Implementatie van COPD-ketenzorg

COPD-patiënten hebben vaak hun eigen ideeën over wat ze willen bereiken, wat hun doel is. Door zelfmanagement en streefdoelen bij de patiënt centraal te stellen, heeft het project ‘Implementatie van ketenzorg COPD’ bijgedragen aan de verbetering van de kwaliteit van leven van COPD-patiënten.

In de regio Noordwest-Utrecht is ketenzorg conform de Zorgstandaard COPD geïmplementeerd door multidisciplinaire samenwerking in de eerste lijn te versterken en zelfmanagement en streefdoelen bij de patiënt centraal te stellen. In een individueel zorgplan kunnen patiënten voor zichzelf noteren wat hun doel is. Door de onderlinge communicatie tussen de verschillende disciplines weten alle zorgprofessionals wat ze van elkaar kunnen verwachten en wat de patiënt wil.

Film
In een korte film over het project wordt uitgelegd hoe de samenwerking tot stand is gekomen en wat dat oplevert voor de patiënt en voor de zorgverleners.
Financiering

Bij afronding van het project is er een contractafspraak met de zorgverzekeraar gemaakt over de financiering van de ketenzorg COPD. Hierdoor is de ontwikkeling van de ketenzorg COPD in de regio verder uitgerold. De 20 deelnemende teams kunnen als ambassadeurs optreden voor nieuwe, startende teams.

Op één lijn
Het project ‘Implementatie van ketenzorg COPD’ is mede gefinancierd vanuit het ZonMw-programma Op één lijn. Het programma Op één lijn richt zich op samenwerking en organisatieontwikkeling in de in de eerstelijnszorg.
Meer informatie

Film ‘Implementatie van ketenzorg COPD’
Project ‘Implementatie van ketenzorg COPD door gestructureerde multidisciplinaire samenwerking in de regio Noordwest-Utrecht’
Programma Op één lijn

Bron: ZonMw

Redactie Medicalfacts / Alida Budding - Hennink

Samen met mijn dochter Janine Budding verzorg ik dagelijks het online medisch nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant is. De rol en beleving van patiënt & Healthy Ageing, zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik heb jarenlang ervaring in diverse functies in thuiszorg.

Recente artikelen