Borstkanker erfelijkheidsonderzoek: gelijke kansen voor iedereen

Volgens de huidige richtlijn komen alle borstkankerpatiënten die jonger zijn dan 40 jaar in aanmerking voor een verwijzing naar de klinische genetica. Dit is in Nederland bij ruim 4% van de borstkankerpatiënten het geval. Echter, van de Turkse en Marokkaanse borstkankerpatiënten is ruim 25% jonger dan 40 jaar.

Toch blijken juist de jonge Turkse en Marokkaanse borstkankerpatiënten aanzienlijk minder naar de klinische genetica te worden verwezen. Zo blijkt uit een recentelijk gepubliceerd onderzoek van klinisch geneticus Dr. Margreet Ausems van het UMC Utrecht. Met haar vervolgonderzoek wil zij het verwijzingsproces van borstkankerpatiënten naar erfelijkheidsonderzoek optimaliseren.

Wat is het doel van het onderzoek?
Met het onderzoek wil Ausems bereiken dat bij alle nieuwe borstkankerpatiënten kort na de diagnose actief wordt nagegaan of zij in aanmerking komen voor erfelijkheidsonderzoek. Om dit te realiseren, wil zij chirurgen en verpleegkundig specialisten vaardigheden aanleren voor een effectieve verwijzing van borstkankerpatiënten die laaggeletterd zijn en moeite hebben om gezondheidsinformatie te begrijpen (lagere gezondheidsvaardigheden) of een allochtone afkomst hebben.
Daarnaast wil zij deze groep borstkankerpatiënten bewust maken van hun informatiebehoefte zodat ze meer kennis hebben en meer vragen aan hun zorgverlener kunnen stellen en de informatie over erfelijkheidsonderzoek beter leren begrijpen.

Belang van onderzoek
Het is belangrijk dat jonge borstkankerpatiënten worden doorverwezen voor erfelijkheidsonderzoek. Ausems: ”Indien erfelijke aanleg wordt aangetoond, is er vaak een verhoogde kans om nóg een keer borstkanker te krijgen, of eierstokkanker. We geven in dat geval andere adviezen en de patiënt komt in aanmerking voor preventieve maatregelen zoals intensieve borstcontroles of het verwijderen van borsten of eierstokken. Daarnaast heeft een dergelijke erfelijke aandoening natuurlijk ook consequenties voor familieleden”.

Het onderzoek zal worden uitgevoerd door de divisie biomedische genetica in het UMC Utrecht onder leiding van Dr. Margreet Ausems. Dit onderzoek zal eveneens door Stichting Pink Ribbon worden gefinancierd met donaties van de Vriendenloterij.

Bron: kareth.nl