KNO UMCU nog steeds niet op orde

0
1711
Het Universitair Medisch Centrum (UMC) in Utrecht heeft vorig jaar fouten van KNO-artsen rond schedeloperaties van kinderen niet gemeld. Dat onthult het televisieprogramma Zembla. Eerder bracht het onderzoeksprogramma al naar buiten dat er sprake was van een angstcultuur op de KNO-afdeling van het ziekenhuis. KNO-artsen van het UMC Utrecht hebben operaties uitgevoerd bij dove kinderen zonder hen voorafgaand aan de operatie te hebben gezien. Dat blijkt uit een calamiteitenrapport van het ziekenhuis dat in handen is van ZEMBLA, en uit verklaringen van ouders van deze kinderen.

Volgens een landelijke richtlijn hadden die operaties niet uitgevoerd mogen worden. De ouders van drie kinderen hebben een klacht ingediend bij de IGZ, bevestigt het UMC. Daarnaast moeten vijf patiënten met inwendig geplaatste gehoorapparaten opnieuw geopereerd worden. De eerdere ingrepen hadden niet het gewenste resultaat. De IGZ heeft naar aanleiding van de eerdere Zembla-uitzending een onafhankelijke externe commissie opdracht gegeven om onderzoek uit te voeren en advies uit te brengen.

In het calamiteitenrapport staat ook dat de ingrepen “onder beperkte supervisie” zijn uitgevoerd door “minder ervaren chirurgen” wat mogelijk heeft bijgedragen aan een “suboptimaal resultaat”.

Het calamiteitenrapport van het UMC Utrecht schrijft dat volgens het hoofd Audiologie binnen de KNO-afdeling van het UMC Utrecht steeds meer nadruk komt te liggen op het “vlot verloop van de implantatieprocedure”. Volgens hem “is dit streven naar efficiëntie gerelateerd aan de toegenomen incidentie van problemen,” zo staat in het rapport.

Patiënt niet gezien door chirurg
ZEMBLA heeft ouders gesproken die verklaren dat zij de chirurgen die hun kinderen hebben geopereerd voorafgaand aan de operatie niet hebben gezien. Volgens hen heeft er geen intake plaatsgevonden door de artsen, zodat zij niet hun wensen konden uiten en vragen konden stellen. Ook blijkt uit het calamiteitenrapport dat operaties zijn uitgevoerd door andere artsen dan de ouders dachten. Hen was verteld dat de hoofdbehandelaar, een chirurg met veel ervaring op het gebied van implantaties, hun kinderen zou opereren. In plaats daarvan zijn de kinderen geopereerd door “minder ervaren chirurgen”, zo meldt het calamiteitenrapport.

In het calamiteitenrapport staat dat bij de patiënten die opnieuw moeten worden geopereerd het implantaat niet goed is geplaatst waardoor het onder de hoofdhuid omlaag zakt en klachten veroorzaakt. Ook zijn electroden van het implantaat niet goed geplaatst. Bij een aantal patiënten is het implantaat bovendien niet-symmetrisch geplaatst ten opzichte van het eerste implantaat dat ze al hadden.

Vorig jaar november bracht ZEMBLA het verhaal over stafleden van de KNO-afdeling van het UMC Utrecht die spraken over een angstcultuur op de afdeling. Het toenmalige afdelingshoofd zou de oorzaak zijn voor deze angstcultuur door artsen tegen elkaar uit te spelen en hen onder grote tijdsdruk te laten werken. Ook onthulde ZEMBLA dat twee dodelijke calamiteiten op de afdeling niet door het ziekenhuis bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg zijn gemeld.