Tilburg University beste algemene universiteit masteropleidingen

0
473

In de Keuzegids Masters 2016 behaalt Tilburg University de hoogste totaalscore van de 9 algemene universiteiten en is daarmee de beste algemene (master)universiteit van Nederland. Het gemiddeld aantal punten over alle universiteiten bedraagt 60,4 punten en Tilburg University scoort met 63,5 punten duidelijk hoger dan dit landelijke gemiddelde. De huidige score is een flinke stijging ten opzichte van 2015 (61,5 punten) en 2014 en 2013 (59 punten). De Keuzegids Masters 2016 vergelijkt en beoordeelt alle masteropleidingen,  voor een groot deel op basis van oordelen van studenten en is een uitgave van het CHOI, Centrum Hoger Onderwijs Informatie.

12 masters de beste in hun vakgebied
Dat Tilburg University erg goed scoort in deze editie van de Keuzegids Masters blijkt ook uit het feit dat liefst 12 (niet-unieke) masteropleidingen de eerste positie behalen in de ranking van hun vakgebied. Het gaat om de Research Master in Law, International and European Law, International Business Law, Econometrics and Mathematical Economics, de Research Master in Business, Quantitative Finance & Actuarial Science, Fiscale Economie, Accountancy, Organization Studies en Medische Psychologie. Ook de lerarenopleidingen Nederlands en Maatschappijvakken behalen de eerste plaats.

Research Masters Law en Social and Behavioral Sciences Topopleiding
Met een totaalscore van 80 behoort de Research Master Law volgens de normen van het CHOI dwars op de disciplines, tot de top van het Nederlandse wetenschappelijk onderwijs. Aan deze master is daarom het kwaliteitszegel ‘topopleiding’ toegekend. In de 2016 editie krijgt ook de Research Master Social and Behavioral Sciences (76 punten) wederom dit predicaat ‘topopleiding’.