Vijfjaars-resultaten: 21-gentest identificeert welke borstkankerpatiënten zonder chemotherapie kunnen

0
1280

Onderzoekers zijn er in geslaagd om met een multi-gentest te identificeren welke patiënten met een vroeg stadium van borstkanker geen chemotherapie hoeven te ondergaan, en die vijf jaar na de diagnose toch gezond en wel zijn. Deze resultaten van de West German Study Group phase III PlanB trial worden vrijdag 11 maart gepresenteerd tijdens de Europese Borstkankerconferentie EBCC-10.

Bij 3198 vrouwen bij wie op basis van de 21-gene Recurrence Score (RS) een laag risico op recidief was vastgesteld, was 94% na vijf jaar ziektevrij. Het is de eerste trial met de 21-gene RS die vijfjaars-resultaten laat zien bij patiënten met HR+ of HER2-negatieve kanker die nog niet is uitgezaaid naar de lymfeklieren.

De 21-gene RS analyseert 21 genen die invloed hebben op het gedrag en van kanker. Het resultaat is een score van 0 tot 100. Patiënten met een score van 11 of lager werden voor dit onderzoek ingeschaald op “laag risico op recidief”, ook al suggereerden andere factoren zoals lymfestatus, gradering, tumorgrootte of leeftijd een hoger risico, en kregen daarom geen aanvullende chemotherapie

Slechts 15,3% van de 3198 (348 patiënten) hadden RS van 11 of minder, kregen geen chemotherapie. Al deze patiënten kregen wel 5 jaar aanvullende hormoontherapie. Patiënten waarbij de RS wees op een gemiddelde of grote kans op terugkeer van de ziekte, kregen wél chemotherapie naast de hormoontherapie. Na 55 maanden was 94% van laag-risico-groep ziektevrij. Bij de gemiddelde risico groep was dat percentage eveneens 94% en bij de hoog risicogroep (met een RS van 25 of meer) was dat 84%.

Het bepalen van de de 21-gene RS test duurt 8 tot 10 dagen. “Het implementeren van de test is eenvoudig”, zegt Dr Oleg Gluz van de West German Study Group. “De kosten worden nog niet gedekt in alle landen, maar verschillende studies hebben de kosteneffectiviteit van de test aangetoond, omdat er minder chemotherapie gegeven hoeft te worden.”

NB: Het PlanB trial is een academische trial die wordt gesteund door  industriepartners. De 21-gen RS (Oncotype DX) is verstrekt door Genomic Health en de chemotherapie-studie is ondersteund door Sanofi Aventis en Amgen. De centrale pathologie review is uitgevoerd door de academische instelling MHH Hannover. De industriepartners hebben geen toegang tot de klinische data en geen invloed op de analyse en interpretatie van data.