Aanwijzing voor Tandartspraktijk Braga B.V. in Amsterdam

Array

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (inspectie) heeft Tandartspraktijk Braga B.V. in Amsterdam een aanwijzing gegeven. Uit het inspectieonderzoek bleken in de tandartspraktijk onder andere risico’s te zijn op het gebied van infectiepreventie. De inspectie heeft onvoldoende vertrouwen in de aansturing van de organisatie en geeft daarom een aanwijzing.

In deze aanwijzing staat dat de tandartspraktijk alle noodzakelijke verbeteringen binnen drie maanden moeten doorvoeren.

Het inspectieonderzoek richtte zich op de kwaliteit en het niveau van de zorgverlening bij Tandartspraktijk Braga B.V. Tijdens het onderzoek bezocht de inspectie de zorgaanbieder twee keer. Na het eerste bezoek moest de zorgaanbieder uitvoering geven aan de verbetermaatregelen die de inspectie voorstelde. Bij het tweede bezoek bleek dat de tandartspraktijk deze verbetermaatregelen niet of onvoldoende had uitgevoerd.

Wat zijn de conclusies van de inspectie?
Uit het onderzoek van de inspectie bleek dat er meerdere risico’s waren voor de patiëntveiligheid. Deze hadden betrekking op de infectiepreventie, radiologie, organisatie en zorg. Uit deze vastgestelde risico’s volgt dat de zorgaanbieder de artikelen 2, 3, 7 en 8 van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg niet of onvoldoende naleeft. Hierdoor bestaat een risico voor het leveren van goede zorg.

Wat moet Tandartspraktijk Braga B.V. doen?
Tandartspraktijk Braga B.V. moet binnen drie maanden (uiterlijk 15 juni 2016) maatregelen hebben genomen en voldoen aan de aanwijzing.

Hoe nu verder?
De inspectie ziet toe op de uitvoering van de aanwijzing. Dit doet zij door onder andere het afleggen van een onaangekondigd toezichtbezoek. Tandartspraktijk Braga B.V. moet binnen de vastgestelde termijn voldoen aan de aanwijzing. Gebeurt dit niet, dan kan de inspectie een last onder dwangsom of een last onderbestuursdwang opleggen.

Bron: IGZ

Redactie Medicalfacts / Alida Budding - Hennink

Samen met mijn dochter Janine Budding verzorg ik dagelijks het online medisch nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant is. De rol en beleving van patiënt & Healthy Ageing, zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik heb jarenlang ervaring in diverse functies in thuiszorg.

Recente artikelen