Verhoogde kans op pneumonie bij COPD-patiënten die inhalatiecorticosteroïden gebruiken

0
1649

CBG: Afronding herbeoordeling van inhalatiecorticosteroïden bij COPD
Tijdens de vergadering van maart 2016 heeft de PRAC (Pharmacovigilance Risk Assessment Committee) de herbeoordeling van inhalatiecorticosteroïden afgerond van het bekende risico op pneumonie (longontsteking) bij gebruik van inhalatiecorticosteroïden bij chronische obstructieve longziekte (COPD). Corticosteroïden worden in de Europese Unie (EU) op grote schaal gebruikt voor de behandeling van COPD, meestal in de vorm van inhalatie.

De herbeoordeling bevestigt de verhoogde kans op pneumonie bij COPD- patiënten die  inhalatiecorticosteroïden gebruiken. Daarnaast stelt de PRAC dat  de werkzaamheid van inhalatiecorticosteroïden opweegt tegen de risico’s. Ook heeft de PRAC gecontroleerd of er tussen de inhalatiecorticosteroïden verschillen bestaan wat betreft het risico op pneumonie. Er zijn geen aanwijzingen voor een dergelijk verschil gevonden. Pneumonie is bij al deze middelen een vaak voorkomende bijwerking.

Bron: CBG