Verzamelwet VWS: technisch én inhoudelijk

Met de Verzamelwet VWS 2016 wil staatssecretaris Van Rijn (Welzijn) technische fouten herstellen. Maar volgens verschillende woordvoerders gaat het wel degelijk ook om inhoudelijke zaken.

Veeg- of verzamelwetten bestaan uit meerdere aanpassingen van technische aard, waarbij geen sprake is van wijziging van eerdere beleidskeuzes. Daarbij valt te denken aan correctie van onjuiste verwijzingen, redactionele fouten, technische aanvulling van delegatiebepalingen en verheldering van bepalingen die onduidelijkheid opleveren. Het is logisch dat die nodig blijken gezien de grote zorghervormingen van de afgelopen jaren, aldus Van der Burg (VVD), die pleit voor het aanpakken van administratieve lasten. Maar volgens Bergkamp (D66), Van Gerven (SP), Keijzer (CDA) en Voortman (GroenLinks) bevat de verzamelwet ook diverse inhoudelijke zaken, zoals de bescherming van de privacy van jongeren.


Pleidooi voor bescherming persoonsgegevens jongeren
Is privacybescherming goed geregeld bij de decentralisatie van de jeugdzorg naar de gemeenten? De Autoriteit Persoonsgegevens plaatste kritische kanttekeningen. Zorgvuldige opslag van gegevens is belangrijk, benadrukt Ypma (PvdA), die de verzamelwet beschouwt als een verbetering. Maar Bergkamp is nog niet tevreden en vraagt om betere bescherming van kwetsbare jongeren, onder andere door strengere regels voor de uitwisseling van diagnosegegevens en het waar mogelijk anonimiseren van persoonsgegevens. Op zich goede voorstellen, reageert Agema (PVV), maar wordt het daardoor niet moeilijker om te controleren op fraude? Een groot probleem is volgens Van Gerven dat gemeenteambtenaren niet onder het medisch beroepsgeheim vallen. Maar wel onder een ambtelijk beroepsgeheim, benadrukt Van Rijn.

Vragen over College bouw zorgvoorzieningen
In de verzamelwet wordt de eerder voorgenomen opheffing van het College bouw zorgvoorzieningen (CBZ) formeel geregeld. Maar Van Gerven denkt dat er nog steeds een rol is weggelegd voor het CBZ, bijvoorbeeld in het toezicht op “megalomane bouwprojecten” waardoor zorginstellingen in de problemen kunnen komen. Van Rijn wijst er echter op dat al in 2007 en 2008 is besloten om het college op te heffen. Hij is evenmin gevoelig voor Keijzers argument dat het CBZ kan waarborgen dat er voldoende aangepaste zorgwoningen worden gebouwd. Volgens de staatssecretaris moet dit niet centraal maar op regionaal niveau gebeuren.

GroenLinks en CDA: ADL-zorg ook voor bewoners koopwoningen
Door de omschrijving in de Wet langdurige zorg (Wlz) wordt hulp bij algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL-zorg) alleen verleend aan bewoners van bij elkaar horende rolstoeltoegankelijke sociale huurwoningen. Voortman en Keijzer vinden die koppeling ongewenst: ook bewoners van koopwoningen zouden in aanmerking moeten komen voor ADL-zorg. Er is een subsidieregeling met specifieke regels voor ADL-zorg, antwoordt Van Rijn, maar volgens hem bieden de Wlz en de Wmo voldoende mogelijkheden om zorg in eigen regie op andere manieren te regelen.

De Kamer stemt op 12 april over het wetsvoorstel en de moties.

Zie ook:

  • Het overzicht van de laatste debatten in het kort
  • De geredigeerde woordelijke verslagen van Kamervergaderingen (het stenogram). Deze zijn maximaal vier uur na het uitspreken beschikbaar.
  • Bron: Rijksoverheid

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen