Invasieve exoten in juni week lang in de schijnwerpers

Vrijdag 17 juni is het zover: de start van de Week van de Invasieve Exoten. Tot en met zondag 26 juni staan ze dan volop in de belangstelling: uitheemse planten, dieren en micro-organismen die door menselijk toedoen in Nederland terechtkomen en hier schade kunnen veroorzaken voor natuur, gezondheid, waterbeheer, landbouw en andere belangen. Op het logo van de Week prijken de Japanse duizendknoop, de halsbandparkiet, de rode Amerikaanse rivierkreeft, de Russische rattenslang en de tijgermug. Maar dat is slechts een kleine greep uit de honderden invasieve exoten die hier voorkomen.

Het onderwerp is nu extra actueel omdat de Europese Commissie op het punt staat om een lijst met 37 planten en dieren te publiceren, die door alle lidstaten zullen moeten worden aangepakt op basis van de Verordening Invasieve Uitheemse Soorten.
De Week van de Invasieve Exoten gaat van start met een symposium, met speciale aandacht voor de (mogelijke) rol van burgers en ICT bij de aanpak, georganiseerd door het netwerk van milieuprofessionals VVM.

logo Week van de Invasieve ExotenDe bekende muggenexpert en auteur Bart Knols sluit de Week af met een presentatie over de tijgermug en de Aziatische bosmug bij de Amsterdamse boekhandel Scheltema. In de periode daartussen zijn er tal van lezingen, excursies, werkdagen en andere publieksactiviteiten rond het thema. Die worden georganiseerd door onder andere de Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie (NJN), Ecomare, Vleermuiswerkgroep Nederland (VLEN), stichting Anemoon, de Jeugdbond voor Natuur- en Milieustudie (JNM), Landschapsbeheer Flevoland, IVN Amersfoort, Natuurgroep Wasven en Burgerinitiatief Cabombabestrijding Wijdemeren.

Wilfred Reinhold, voorzitter van het platform Stop invasieve exoten en initiatiefnemer van de Week: “Doel van de Week van de Invasieve Exoten is om de bewustwording rond het thema te verhogen, het draagvlak voor de aanpak te vergroten en mensen er actief bij te betrekken.

Organisaties en personen die ook mee willen doen door een activiteit aan te bieden, zijn zeer welkom. Op www.weekvandeinvasieveexoten.nl (er is ook een kortere URL: www.wvdie.nl) worden alle deelnemende organisaties en personen op de homepage vermeld, en worden alle activiteiten in de weekagenda opgenomen. Aanmelding van nieuwe activiteiten kan eveneens via de website. Ook staan op de website diverse suggesties voor activiteiten.”
De Week van de Invasieve Exoten vindt voor het eerst in Nederland plaats, de organisatie is in handen van ReinHolding Meetings.

Bron: Invasieve-exoten