Zorgorganisaties Vitras en STMR onderzoeken samenwerking

Bundeling van kracht en kwaliteit brengt meerwaarde voor cliënt
Op 8 april 2016 tekenden de voorzitters van de Raden van Bestuur Dinie van der Linden (Vitras) en Ron Axt (STMR) en de voorzitters van de Raden van Toezicht Lex van den Ham (Vitras) en Cees de Wildt (STMR) een intentieverklaring voor een mogelijke bestuurlijke fusie per 1 januari 2017. Door krachten te bundelen kunnen Vitras en STMR ook in de toekomst een breder en vernieuwend palet van producten en diensten aan cliënten en mantelzorgers in het werkgebied van beide organisaties bieden.

De ondernemings- en cliëntenraden hebben positief geadviseerd op het uitvoeren van het verdergaande onderzoek. In de komende maanden onderzoeken beide organisaties met elkaar of deze bestuurlijke samenwerking de verwachte toegevoegde waarde heeft voor cliënten en organisatie en hoe dit vorm en inhoud kan krijgen.

De transitie langdurige zorg leidt tot een samenleving die steeds minder wordt ondersteund door een verzorgingsstaat maar waarin inwoners wordt gevraagd actief voor elkaar te zorgen. Daarbij wil de overheid dat mensen langer zelfstandig thuis wonen. Deze transitie maakt dat zorg- en welzijnsorganisaties zich verder moeten ontwikkelen om aan te kunnen blijven sluiten bij de behoeften en wensen van hun cliënten. Vitras en STMR zien het als hun maatschappelijke verantwoordelijkheid mee te bewegen met deze ontwikkelingen en een bijdrage te leveren aan die veranderende samenleving.

Kwaliteit van leven van cliënten
Vitras en STMR hebben de gezamenlijke missie om de kwaliteit van leven van hun cliënten op het gebied van zorg en welzijn zo duurzaam mogelijk te blijven ontwikkelen. Met deze missie als basis verkennen Vitras en STMR een nadere samenwerking. “Door de bundeling van kracht, kwaliteit en budget van beide organisaties kunnen we sneller, intensiever en efficiënter inzetten op zorginnovaties. Met een eigentijds zorg- en dienstenpakket komen we ook in de toekomst tegemoet aan de veranderende wensen en behoeften van onze cliënten. Hierdoor kunnen zij langer zelfstandig thuis wonen en blijven wij dichtbij in de wijk“, aldus Ron Axt. Dinie van der Linden: “In de veranderende samenleving spelen mantelzorgers een belangrijke rol. Binnen de samenwerking richten wij ons ook specifiek op deze groep. Wij ondersteunen hen actief met kennis, vaardigheden, lotgenoten contact én innovaties”.

De komende periode wordt toestemming gevraagd aan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Cliënten kunnen blijven rekenen op de vertrouwde zorg en dienstverlening van Vitras en STMR.1(1)

 

Foto: Vlnr: onder de Raden van Bestuur Dinie van der Linden (Vitras) en Ron Axt (STMR),
boven de voorzitters van de Raden van Toezicht Cees de Wildt (STMR) en Lex van den Ham (Vitras).

Over Vitras (www.vitras.nl)
Vitras is dé deskundige en betrouwbare partner in het netwerk van zorg-, hulp- en dienstverlening in de provincie Utrecht. Als aanbieder van verzorging, (gespecialiseerde) verpleging, begeleiding, maatschappelijk werk, comfortdiensten en advies thuis, cursussen en hulpmiddelen hebben we een sterke lokale verbinding met onze cliënten en partners in gezondheid en welzijn. “Wij vergroten de mogelijkheid om zelfstandig een eigen leven te leiden”. Vitras heeft de tevredenheid van haar cliënten en de kwaliteit van zorg-, hulp- en dienstverlening bovenaan de agenda staan, www.vitras.nl/samenvoorkwaliteit.

Over STMR (www.stmr.nl)
Zelfstandig (blijven) wonen in een eigen gekozen omgeving en zoveel mogelijk deelnemen aan het dagelijkse leven. Ook als er behoefte is aan ondersteuning, blijft dit belangrijk. STMR draagt hier graag aan bij. “Dit doen wij in de gebieden Rivierenland, Bommelerwaard, de Betuwe en de regio Arnhem door onze dienstverlening direct bij inwoners thuis of dicht bij, in de eigen wijk aan te bieden. Als de zorgbehoefte verder gaat dan een helpend hand uit de eigen omgeving, bieden wij graag professionele zorg. Van verzorging en thuisverpleging, maatschappelijk werk en begeleiding in huis tot jeugdgezondheidszorg en gespecialiseerde zorg thuis. En is thuis wonen niet meer mogelijk? In onze kleinschalige woonvormen bieden wij zorg in een huiselijke sfeer door betrokken medewerkers. Ook daar voelt het als ‘thuis’!”

Bron: Vitras