ZN tevreden over gezette stappen in traject Het Roer Gaat Om

Zorgverzekeraars zijn tevreden over de resultaten die zijn bereikt in het traject ‘Het Roer Gaat Om’. Een half jaar na de start hebben de partijen in Het Roer Gaat Om een eerste tussenstand opgeleverd. Er zijn pittige discussies geweest, maar er zijn veel dingen bereikt. “Essentieel vind ik dat het wederzijds vertrouwen en begrip voor elkaars rol zijn verbeterd,” aldus Marianne Lensink, directeur Zorg van ZN.

Huisartsen, eerstelijns-, patiëntenorganisaties, zorgverzekeraars, toezichthouders en overheid hebben in 2015 intensief gesprekken gevoerd over veranderingen in de eerstelijnszorg. Dat heeft geleid tot concrete voorstellen op 1 oktober, die tot doel hadden de bureaucratie terug te dringen, meer ruimte te creëren voor samenwerking en het verbeteren van het kwaliteitsbeleid.

Vermindering administratieve lasten
In het verminderen van administratieve lasten zijn de grootste stappen gezet. Zo zijn vanaf januari 2016 verschillende formulieren en machtigingen afgeschaft. Ook hebben de partijen maatregelen gepresenteerd om het contracteringsproces gelijkwaardiger te maken. Daarvoor hebben ze 11 nieuwe afspraken gemaakt over volgbeleid, oplossing van geschillen en wederzijdse bereikbaarheid. In het rapport zijn alle voorstellen te lezen.

Bron: ZN