Gebruikers dexamfetamine moeten nu fors bij betalen voor Amfexa

1
6866

Amfexa vergoeding toegekend per 1 mei 2016 binnen ADHD cluster GVS
Eurocept is door CIBG/Farmatec, een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport geïnformeerd dat Amfexa per 1 mei 2016 op basis van het Geneesmiddelen Vergoedings Systeem (GVS) wordt vergoed tot een bedrag van €0,12116 per tablet (€3,63 per doosje) voor verzekerden die behandeld worden voor ADHD en geen baat hebben bij gebruik van methylfenidaat. Net zoals bij een groot deel van de andere ADHD geneesmiddelen betekent dit dat patiënten een deel van de kosten zelf zullen moeten betalen.

UPDATE 12 mei 2016: Amfexa kost €0,91 per tablet tegenover €0,32 voor magistrale dexamfetamine. Maar dat is zonder kosten magistrale bereiding. De kosten van de dexamfetamine via ‘magistrale bereiding’ liggen hoger dan de kosten van het merkpilletje Amfex (rond de 30 euro doosje voor magistraal versus rond de 23 euro voor Amfexa) Deze informatie hebben we toegevoegd omdat we blijvend mails ontvangen van mensen die deze informatie niet hebben en ons om verduidelijking vragen. Voor alle duidelijkheid: MedicalFacts betreurt het dat patienten van de situatie de dupe zijn geworden. In het kromme zorgsysteem in Nederland kijkt men teveel naar wetten en regels en te weinig naar patienten en kwaliteit van zorg. Wij vinden noch de situatie van de magistraal bereide Dexamfetamine en de relatief hoge kosten van magistrale bereiding wenselijk noch de situatie waarin patiënten alleen een deel van een reeds uit patentgeneesmiddel, met een monopolipositie, meer dan 85% van het geneesmiddel uit eigen zak moeten betalen!!

De hoogte van de bijbetaling is vele patiënten en behandelaren een doorn in het oog en maakt het gebruik van de noodzakelijke medicatie soms zelfs onmogelijk. Het is belangrijk dat deze problematiek door beroepsvereniging NVVP, ADHD netwerk en patiëntenverenigingen wordt opgepakt en bij het ministerie van VWS wordt ingebracht.

De kern van de problematiek rond de bijbetaling van Amfexa is tweeledig:

  • aan ADHD medicatie worden in het algemeen zeer beperkt vergoedingen toegekend. Zo bedraagt de bijbetaling van het ADHD product atomoxetine 80mg € 119,96 per 30 stuks (bron medicijnkosten.nl) Ook Eurocept is van mening dat het wenselijk zou zijn als dexamfetamine 5mg volledig en onbeperkt vergoed zou worden voor patiënten die niet responderen op methylfenidaat.
  • in Nederland kan een geneesmiddelenproducent, een middel wat al zeer lang uit patent toch registreren en commercieel exploiteren. En dan wordt voorrang gegeven aan het middel dat op grotere schaal geproduceerdwordt. Het middel blijft verder exact gelijk als de magistrale berieding.

Distributeur Eurocept heeft de Duitse producent van Amfexa (Medice) kunnen overtuigen de prijs per 1 mei 2016 vrijwillig te verlagen. De nieuwe prijs vanaf 1 mei is € 27,18 per 30 tabletten, dat is ten opzichte van nu een verlaging van €3,90 per verpakking. De prijs van Amfexa in Nederland ligt op het Europese gemiddelde. Voor patiënten betekent dit dat zij het verschil tussen de Apotheek Inkoop Prijs (€ 27,18) en het bedrag van de vergoeding zullen moeten bijbetalen als gevolg van de exploitatie door Eurocept. Dit komt binnen het basispakket neer op een bedrag van €23,55 per doosje. Ook de kosten voor de handelingen in de apotheek worden vanaf 1 mei 2016 in overeenstemming met de bepalingen in de Regeling Zorgverzekering vergoed.

Wat betekent dit voor de periode tot 1 mei 2016
Met het oog op patiëntenbelang is daags na de introductie van Amfexa door Eurocept een gedoogperiode van 6 weken gekozen om te zien of binnen die periode overeenstemming bereikt zou kunnen worden over de vergoedingsstatus. Nu de vergoeding per 1 mei een feit is verlengt Eurocept deze periode tot 1 mei. In dit kader wijzen zij er wel op dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) in dezen de handhavende partij is.

Achtergrond
Er was tot 1 maart 2016 géén geregistreerd dexamfetamine beschikbaar in Nederland terwijl er in 2014 21.000 patiënten met magistraal dexamfetamine werden behandeld. De dexamfetamine die patiënten ontvingen, werd bereid door een zogenaamde apotheek grootbereider of door de lokale apotheek zelf. De eisen die de Geneesmiddelenwet stelt aan fabrikanten die geregistreerde geneesmiddelen op de markt brengen zijn strenger. Effectiviteit en veiligheid van het geregistreerde geneesmiddel en het monitoren van die veiligheid is daarmee dan wel goed geregeld. Het grootbereidersproduct noemt men ‘magistraal bereid’, dit betreft ‘op maat gemaakte geneesmiddelen waarvan geen geregistreerd product beschikbaar is en is bedoeld voor een relatief kleine gebruikersgroep’ De dexamfetamine die door het bedrijf Medice in Duitsland wordt geproduceerd en dat door Eurocept op de Nederlandse markt is gebracht, voldoet aan de effectiviteit en veiligheidseisen voor geregistreerde geneesmiddelen. De Geneesmiddelenwet stelt dat het niet is toegestaan een grootbereidersproduct te produceren en te leveren als er een geregistreerd alternatief beschikbaar is. Om die reden mag de grootbereider het door hen bereide 5mg dexamfetamine product niet meer leveren.

Eurocept heeft het Zorginstituut Nederland (dat betrokken is bij het toekennen van een eventuele vergoeding) reeds in 2015 gevraagd de minister te adviseren omtrent vergoeding. Die vergoeding werd destijds niet binnen de gebruikelijke periode van drie tot zes maanden toegekend en Eurocept werd ook niet geïnformeerd over de tijd die nog nodig was om wel tot een beslissing over de vergoeding te komen. Omdat Eurocept van mening is dat een bewezen effectief en veilig middel de voorkeur verdient boven een apotheekbereiding, heeft Eurocept het geregistreerde middel in de handel gebracht zonder dat de vergoeding was geregeld. Dat laatste heeft tot veel consternatie geleid. Met het oog op patiëntenbelang is toen al na 1 dag een gedoogperiode van 6 weken gekozen om te zien of binnen die periode overeenstemming bereikt zou kunnen worden over de vergoedingsstatus.

Het Zorginstituut heeft ondertussen dit dossier de hoogste prioriteit gegeven en heeft de Minister inmiddels positief geadviseerd en de vergoeding is per 1 mei 2016 toegekend.

 

1 REACTIE

  1. UPDATE 12 mei 2016: Amfexa kost €0,91 per tablet tegenover €0,32 voor magistrale dexamfetamine. Maar dat is zonder kosten magistrale bereiding. De kosten van de dexamfetamine via ‘magistrale bereiding’ liggen hoger dan de kosten van het merkpilletje Amfex (rond de 30 euro doosje voor magistraal versus rond de 23 euro voor Amfexa) Deze informatie hebben we toegevoegd omdat we blijvend mails ontvangen van mensen die deze informatie niet hebben en ons om verduidelijking vragen. Voor alle duidelijkheid: MedicalFacts betreurt het dat patienten van de situatie de dupe zijn geworden. In het kromme zorgsysteem in Nederland kijkt men teveel naar wetten en regels en te weinig naar patienten en kwaliteit van zorg. Wij vinden noch de situatie van de magistraal bereide Dexamfetamine en de relatief hoge kosten van magistrale bereiding wenselijk noch de situatie waarin patiënten alleen een deel van een reeds uit patentgeneesmiddel, met een monopolipositie, meer dan 85% van het geneesmiddel uit eigen zak moeten betalen!!

Comments are closed.