Uitkomst werkgroep geboortezorg en klinische kindergeneeskunde Franciscus Gasthuis & Vlietland

0
803

In het proces om te komen tot een goede verdeling van klinische zorg over beide ziekenhuislocaties is op initiatief van Franciscus Gasthuis & Vlietland een werkgroep in het leven geroepen met huisartsen, verloskundigen, gynaecologen en kinderartsen. Doel van deze werkgroep was om de inhoud van het voornemen te bespreken betreffende geboortezorg en klinische kindergeneeskunde. Gezamenlijk uitgangspunt in het proces is om goede kwaliteit van zorg in de keten en continuïteit van zorg voor de gehele regio van Franciscus Gasthuis & Vlietland te waarborgen.

Tot onze spijt is er binnen de werkgroep geen volledige overeenstemming bereikt tijdens het afrondende werkgroepoverleg van woensdagavond, 13 april jongstleden. Franciscus Gasthuis & Vlietland had graag de besprekingen afgerond met een gezamenlijk standpunt op het gebied van geboortezorg en klinische kindergeneeskunde.
In de werkgroep hebben alle leden naar elkaar uitgesproken om na de besluitvorming van de Raad van Bestuur gezamenlijk mee te blijven denken in de uitwerking van de plannen. De Raad van Bestuur heeft grote waardering voor de inzet en betrokkenheid van alle werkgroepleden.
Tot de uitvoering van de plannen kunnen aanstaande moeders vanzelfsprekend in Franciscus Vlietland nog steeds bevallen en kunnen kinderen hier worden opgenomen. Daarnaast kunnen patiënten nu en in de toekomst op alle Franciscus locaties terecht voor poliklinische zorg zoals een controle-afspraak bij de gynaecoloog of de kinderarts.

Aanstaande vrijdag heeft de Raad van Bestuur overleg met de Veiligheidsregio over het plan van het ziekenhuis om de spoedzorg op Franciscus Vlietland te versterken. Tevens wordt dan de rampenopvang in de regio besproken. Verdere informatie volgt na dit overleg.

Bron: Franciscus Gasthuis & Vlietland