Europese ministers Volksgezondheid bijeen in Amsterdam

Onder leiding van minister Edith Schippers (VWS) vond gisteren in Amsterdam de informele bijeenkomst van de Europese ministers van Volksgezondheid plaats. Aanwezig waren 31 Europese landen. Ook de World Health Organization (WHO) nam deel aan het overleg in het Scheepvaartmuseum, evenals EU-commissaris Vytenis Andriukaitis.

Op de agenda stonden de drie prioriteiten die Schippers voor het Nederlandse Europees voorzitterschap in het eerste half jaar van 2016 heeft gesteld: betaalbaarheid en toegankelijkheid van zeer dure innovatieve medicijnen, productverbetering van voedsel (minder zout, vet en calorieën) en bestrijding van antibioticaresistentie.

De informele besprekingen op de bijeenkomst in Amsterdam vormen de opmaat naar de Formele Gezondheidsraad die op 17 juni in Luxemburg wordt gehouden. Nederland streeft ernaar tijdens deze Raad conclusies over bovenstaande onderwerpen aan te nemen.

Bron: VWS