Samenwerking Maasstad Ziekenhuis en Antes voor laboratoriumdiagnostiek en psychiatrische zorg

0
723

Het Maasstad Ziekenhuis en Antes hebben onlangs twee samenwerkingsovereenkomsten ondertekend. Het betreft één overeenkomst voor de totale laboratoriumdiagnostiek en één overeenkomst voor de samenwerking op het gebied van psychiatrische zorg.

Laboratoriumdiagnostiek
Het MaasstadLab van het Maasstad Ziekenhuis verzorgt in de samenwerking de totale laboratoriumdiagnostiek voor de Antes onderdelen Bouman, Delta, Sprink en Youz. Antes heeft daarmee één aanspreekpunt voor het gehele dienstenpakket aan diagnostiek en advies van het MaasstadLab.

Psychiatrische consulten
Daarnaast is er een samenwerking tussen beide organisaties op het gebied van psychiatrische zorg. Antes kan worden ingeschakeld voor psychiatrische consulten ‘aan bed’ in het Maasstad Ziekenhuis en op de Spoedeisende Hulp (SEH) van het ziekenhuis. Verder zijn er afspraken gemaakt over de taken en verantwoordelijkheden rondom de Medisch Psychiatrische Unit (MPU) van Antes en de inzet van anesthesie (verdoving) bij elektroconvulsietherapie (ECT).

ondertekening overeenkomsten door de raden van bestuur van het Maasstad Ziekenhuis en  Antes
ondertekening overeenkomsten door de raden van bestuur van het Maasstad Ziekenhuis en Antes

Krachten gebundeld
Het doel van de samenwerking is de krachten te bundelen en daarmee de kwaliteit en continuïteit van zorg te versterken voor patiënten met zowel lichamelijke (somatische) als psychiatrische problemen, ook wel ‘co morbiditeit’ genoemd (twee of meer aandoeningen tegelijk hebbend).