Nefarma blij met openheid over samenwerking

0
1084

Geneesmiddelenfabrikanten hebben in 2015 meer gegevens gemeld over de financiële relaties met zorgverleners aan het Transparantieregister Zorg. Vanaf dit jaar zijn voor het eerst de relaties die farmaceutische bedrijven met patiëntenorganisaties hebben in het register opgenomen. Ook de relaties met leveranciers van bepaalde implantaten zijn toegevoegd. De totale waarde van deze relaties bedraagt ongeveer 51 miljoen euro.

Nefarma, brancheorganisatie van innovatieve geneesmiddelbedrijven is blij met de groeiende openheid die het Transparantieregister biedt in de samenwerking tussen geneesmiddelenbedrijven, artsen en zorginstellingen.
Het transparantieregister is uniek in de wereld en maakt voor iedereen zichtbaar en controleerbaar welke vergoeding zorgverleners hebben gekregen voor hun dienstverlening aan bedrijven. Deze samenwerking draagt bij aan de ontwikkeling van nieuwere en betere geneesmiddelen, en de juiste toepassing ervan bij patiënten.

Het ging in 2015 om 14.000 relaties waarbij artsen, apothekers, ziekenhuizen en andere zorginstellingen diensten verrichten ten behoeve van geneesmiddelenfabrikanten. Ook financiering van nascholingen van artsen en projecten van zorginstellingen en patiëntenorganisaties, is terug te vinden in het register.
Voorbeelden van diensten zijn consultancy, deelname aan adviesraden, optreden als spreker en het doen van niet-klinisch onderzoek.

Openheid over samenwerking
Het Transparantieregister werd vorig jaar door 14.000 mensen bekeken. De gegevens over 2015 zijn te raadplegen via www.transparantieregister.nl.
Een Raad van Toezicht van alle betrokken organisaties (artsen, apothekers, ziekenhuizen, verpleegkundigen, leveranciers van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen) houdt toezicht op het Transparantieregister Zorg en stelt zo nodig verbeteringen voor. De Stichting Code Geneesmiddelenreclame (CGR) en de Stichting Gedragscode Medische Hulpmiddelen (GMH) zijn verantwoordelijk voor de regels hoe meldingen aan het Transparantieregister worden gedaan.