Verdere bezuinigingen in de Wlz zijn ongewenst en onverantwoord!

0
1737

Verenso ondersteunt de noodkreet van ActiZ tegen de beoogde bezuiniging van 500 miljoen in de Wet langdurige zorg (Wlz) per 2017. Deze bezuinigingen zullen er toe leiden dat de druk op de intramurale zorgteams toeneemt en dat meer zware patiënten in de thuissituatie verblijven. Het is noodzakelijk dat patiënten de juiste (medische en verpleegkundige) zorg krijgen, ongeacht waar zij verblijven. Dit kan alleen als de zorg thuis goed geregeld is: er moeten voldoende wijkverpleegkundigen zijn en als de medische zorg te complex wordt moet de huisarts terug kunnen vallen op een specialist ouderengeneeskunde.

De verpleeghuispopulatie is in de afgelopen jaren verzwaard. Door de extramuralisering van de lage zorgzwaartepakketten uit het verpleeghuis kent het verpleeghuis een relatief zwaardere mix van patiënten dan in het verleden. In tegenstelling tot vroeger wonen patiënten nog maar gemiddeld 1,5 jaar in het verpleeghuis, alleen tijdens de laatste periode van het leven waarin de zorg het meest zwaar is. Daar passen geen bezuinigingen bij, maar meer en beter opgeleid personeel. Ook specialisten ouderengeneeskunde ervaren dat de druk op de zorgteams zwaarder is dan voorheen. De formatie van behandelteams wordt met regelmaat verminderd om de noodzakelijke verzorgende en verpleegkundige zorg op de afdelingen te kunnen geven.

Ook leiden de bezuinigingen ertoe dat er financiële belemmeringen zijn om patiënten met een zware zorgvraag in het verpleeghuis op te nemen.

Maar ook buiten het verpleeghuis wonen meer mensen met een zware zorgvraag. Voor veel patiënten is thuis wonen een gewenst alternatief voor het verpleeghuis. De bezuinigingen zijn ook voor deze patiënten een gevaar.

De eerste lijn is nog onvoldoende georganiseerd om de zorg thuis goed te leveren. De behandeling door de specialist ouderengeneeskunde voor patiënten thuis is onvoldoende. Verdere bezuinigingen zullen deze situatie niet verbeteren. De financiële korting zal als gevolg hebben dat de verpleeghuizen nog minder dan nu het geval is bereid zijn om specialistische ouderenzorg in te zetten in de eerste lijn.

De inzet van de specialist ouderengeneeskunde op verwijzing van de huisarts is onvoldoende in wet- en regelgeving geregeld. De financiële middelen zouden ook ter beschikking moeten staan van zelfstandig gevestigde specialisten ouderengeneeskunde, zodat de huisarts direct en laagdrempelig een specialist ouderengeneeskunde kan inzetten. Expertise van de specialist ouderengeneeskunde extramuraal is essentieel bij vraagstukken rondom complexe multimorbiditeit met ingrijpende problemen die van invloed zijn op de kwaliteit van leven en is een noodzakelijke en veelgevraagde aanvulling op de huisartsenzorg.

Wij maken ons zich grote zorgen om het welzijn van de grote groep kwetsbaren in Nederland. Wij roepen VWS hierbij op om samen met het veld de zorg voor de meest kwetsbaren in Nederland zorgvuldig en goed vorm te geven. Niet denken aan extra bezuinigingen, maar de vernieuwing op de juiste manier verankeren!