1e paal Imaging Center: meest innovatieve centrum voor geneesmiddelenontwikkeling

Op 10 mei hebben Wouter Bos en prof.dr. Bob Pinedo de eerste paal geslagen van het VUmc Imaging Center Amsterdam op de Zuidas. Hierin komt een hightech radio-chemisch laboratorium (TracerCenterAmsterdam) voor de ontwikkeling van geneesmiddelen en therapie op maat. Vanaf 2019 biedt het VUmc Imaging Center – naast het lab – onderdak aan de modernste scanners en lasers voor behandeling en onderzoek.

Ook het bedrijfsleven zal van de faciliteiten gebruik kunnen maken. Dit alles gaat grote winst opleveren voor patiënten met onder meer kanker, hersenaandoeningen of hart- en vaatziekte. Het centrum geeft ook een grote economische impuls aan Amsterdam en de regio.

Imaging
In het nieuwe VUmc Imaging Center Amsterdam komen de nieuwste medische beeldvormende technieken en experts vanuit verschillende disciplines bij elkaar. Nu zijn die nog verspreid over 25 locaties op de campus op de Zuidas. Door de concentratie op één plek zijn er kostenvoordelen en kunnen partijen kennis beter delen.

Het centrum gaat onderdak bieden aan:

Moderne scanners, waaronder PET-CT, PET-MRI en optische scanners;
Geavanceerde laboratoria voor het maken van medicijnen en ziektespecifieke contrastmiddelen (TracerCentrumAmsterdam);
VU LaserLaB Amsterdam, waar nieuwe optische, beeldvormende technieken worden ontwikkeld voor zowel patiëntenzorg als medisch-wetenschappelijk onderzoek.
Cyclotron BV voor de productie en levering van medische tracers aan Nederlandse en buitenlandse ziekenhuizen.

Tracing houdt in dat medicijnen licht radioactief gemaakt worden, zodat te zien is waar deze medicijnen in het lichaam blijven en welk effect ze hebben. Dit maakt de ontwikkeling en toepassing van geneesmiddelen efficiënter en wellicht goedkoper; een bittere noodzaak aangezien nieuwe geneesmiddelen erg duur zijn en slechts bij een minderheid van de patiënten werken of niet op de juiste plek in het lichaam aankomen.

Innovatie en hightech apparatuur op het gebied van imaging krijgen in het centrum een prominente plek onder één dak, met optimale toegankelijkheid voor patiënten, MKB, farmaceutische bedrijven en kennisinstellingen. Met de bouw van het VUmc Imaging Center Amsterdam wordt de positie van Amsterdam en de regio als kenniscentrum in Europa verder verstevigd.

Subsidies
VUmc financiert zelf het overgrote deel van de bouw van het VUmc Imaging Center en heeft subsidies ontvangen uit het Europese subsidieprogramma Kansen voor West II (vanuit het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling), van de gemeente Amsterdam, het ministerie van Economische Zaken en de provincie Noord-Holland. Het Imaging Center wordt ook ondersteund door de Amsterdam Economic Board en het Topsectorenbeleid Life, Sciences & Health.

Bron: VUmc