Broccoli of witlof? Een koekje in de pauze eten of snoepgroente?

0
4527

We zijn ons er steeds bewuster van dat groente en fruit goed voor ons is, maar dit betekent niet dat we ook daadwerkelijk meer groente en fruit eten. Wat blijkt: minder dan 25% van de volwassenen en de kinderen eet de dagelijks aanbevolen hoeveelheid. Koen Joosten, kinderarts bij het Erasmus MC en voorzitter van de stichting “Food for a Better Life Style”: “We eten wel groente en fruit, maar nog steeds veel te weinig. Volgens mij komt dit, omdat we ons er gewoon onvoldoende bewust van zijn hoeveel groente en fruit we daadwerkelijk over de gehele dag eten.”

Heel veel kinderen houden niet van groente
“Veel kinderen vinden heel veel groente niet lekker, maar ik vraag me dan af: Hoe vaak heb je het als ouder aangeboden? Want heel veel groente, in tegensteling tot fruit, moet je écht leren eten. Twee keer aanbieden is dan ook niet voldoende, soms moet je het wel 5 tot 15 keer aanbieden! Geef je je kinderen de eerste keer gekookte groente, en vinden ze het niet lekker? Maak dezelfde groente dan de volgende keer op een andere manier klaar: bak, stoom, gril. Wees creatief! Pas daarna weet je of je kinderen het echt niet lusten. Kinderen moet je namelijk echt leren om van groente te houden. Niet te snel opgeven, want het legt de basis voor een gezond leven. Leer ze daarnaast bijvoorbeeld in plaats van zoete limonade waar veel suiker inzit, meer water en ongezoete thee te drinken.”

Heel veel kinderen hebben buikklachten
“Een verontrustende ontwikkeling vind ik dat ik op mijn spreekuur steeds meer en meer kinderen met buikklachten zie. Dit staat in nauw verband met het eten van te weinig groente en fruit. Als je groente of fruit eet, krijg je ook vezels en mineralen binnen, belangrijke elementen in het behouden of verkrijgen van een gezond lichaam. Naast gezond eten zijn uiteraard ook bewegen en voldoende slaap van groot belang in een gezonde lifestyle. Geef hierin ook zelf als volwassene het goede voorbeeld: beweeg iedere dag, eet voldoende groente en fruit en neem voldoende rust.”

Pauzetomaatjes in plaats van de LIGA?
“Groente kun je ook op andere momenten aanbieden dan alleen maar tijdens het avondeten. Bedenk wat je je kinderen meegeeft naar school: kleine tomaatjes voor in de pauze of een zoete koek? Vreemde ogen dwingen, dus eten je kinderen thuis hun groente niet zo goed, geef ze dan groente mee naar school. Een eenvoudige oplossing voor volwassenen om over de dag verspreid meer groente te eten, is om tijdens de vergadering de vergadergroente te introduceren. Gezond snacken kan natuurlijk ook met fruit, maar doordat dit vaak geschild en gesneden moet worden, is dit tijdens vergaderingen niet altijd even handig. Snackgroenten zijn in dat opzicht vaak makkelijker. Denk aan snoeptomaatjes, kleine komkommertjes, paprikaatjes en dergelijke.”

Belangrijk: integrale aanpak
“Om de Nederlandse burger tot een gezondere lifestyle te inspireren en van Nederland de gezondste delta van de wereld te maken, is een integrale aanpak noodzakelijk. Hierover ben ik op dit moment in gesprek met de ministeries van VWS, EZ, OCW en I&M. We willen met een Nationaal Plan komen om tot een toename van de inname van groente te komen. Dit zal zowel op de korte als op de lange termijn duidelijke gezondheidseffecten hebben.”

“Een structurele toename van het eten van groente zal ook leiden tot preventie van ziekte. Dat is ook de achterliggende reden waarom in de nieuwe schijf van vijf de inname van groente tot 250 gram per dag is verhoogd.”

Stip op de horizon: Nederland, de gezondste delta van de wereld
“Mijn stip op de horizon, en die stip heb ik overgenomen van de teler van microgroenten Rob Baan, is om van Nederland de gezondste Delta van de wereld te maken. Concreet betekent dit dat we alle initiatieven op het gebied van een verhoging van de groente-inname willen bundelen en trechteren, zodat zoveel mogelijk mensen in Nederland hiermee in aanraking komen.”

“We willen de groente weer echt van het land de stad in brengen en bijvoorbeeld op basisscholen en kinderdagverblijven voorlichting geven over een gezonde lifestyle. De kinderen kunnen dan ook meteen de groente proeven en ervaren. Wellicht kunnen we beginnen in de regio Rotterdam, want met het Westland naast ons hebben we de unieke mogelijkheid om de stad dagelijks te voorzien van verse groenten en fruit. Het ligt voor het oprapen in het Westland! We moeten zo snel mogelijk aan de slag en nu gaan investeren in een gezonde toekomst van onze kinderen.”

Dr. Koen Joosten – Kinderarts Erasmus MC
Koen Joosten studeerde geneeskunde aan de Radboud Universiteit van Nijmegen. In 1993 werd hij kinderarts en in 1995 was hij klaar met de vervolgopleiding tot kinderarts-intensivist in het Erasmus MC-Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam waar hij nog steeds werkzaam is. In 1999 is hij gepromoveerd op het onderwerp voeding voor het ernstig zieke kind. Zijn onderzoek richt zich enerzijds op screening van de voedingstoestand bij zieke kinderen en anderzijds naar optimale voedingsstrategieën voor het ernstig zieke kind. Samen met Dr. Jessie Hulst ontwikkelde hij het screeningsinstrument STRONGkids om bij ziekenhuisopname te kunnen vaststellen welke kinderen een verhoogd risico hebben om ondervoed te raken. Hij is actief in talrijke organisaties op het gebied van voeding en associate editor van het blad Clinical Nutrition.

Bron: Maaike van Zuilen. Philogirl