Inspectie zet Amphia aan tot snellere invoering kwaliteitsmaatregelen

Bestuur Amphia ziet conclusie Inspectie als belangrijke aansporing
De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft met ingang van 23 mei 2016 Amphia voor zes maanden onder verscherpt toezicht gesteld. De Inspectie heeft tijdens enkele bezoeken aan Amphia geconstateerd dat ingezette kwaliteitsmaatregelen niet snel genoeg worden doorgevoerd. Het verscherpte toezicht heeft primair betrekking op het beter beheersen van risico’s in de patie?ntenzorg. Concreet gaat het om de onderwerpen medicatieveiligheid, medische technologie en het Veiligheidsmanagementsysteem.

Raad van Bestuur en Bestuur van het Medisch Specialistisch Bedrijf nemen de bevindingen van de Inspectie serieus. Voorzitter Raad van Bestuur, Olof Suttorp: “Wij herkennen de geconstateerde verbeterpunten en zijn hier ook al mee bezig. Rondom de medicatieveiligheid heeft de Inspectie reeds geconcludeerd dat de verbeteringen op schema lopen. Wij pakken de bevindingen van de Inspectie op om met nog meer voortvarendheid alle overige verbeteringen binnen de gestelde zes maanden door te voeren.”

Amphia heeft er alle vertrouwen in dat zij binnen de gestelde zes maanden aan de inspectie-eisen zal voldoen. De zorg voor patie?nten heeft de hoogste prioriteit.

Meer informatie en de inspectierapporten zijn te vinden op www.amphia.nl/kwaliteit.

Bron: Amphia