Ook testresultaten geneesmiddelen hebben bijstelling nodig

Santeon start onderzoek naar effectiviteit geneesmiddelen in de praktijk
KWF heeft zo’n € 400.000,- steun toegezegd voor onderzoek van Santeon naar geneesmiddelen voor patie?nten met uitgezaaide longkanker. Farmaceuten testen hun nieuwe geneesmiddelen met geselecteerde patie?nten. Maar hoe zit dit voor de ‘gewone’ ziekenhuispatie?nt? De werking in de dagelijkse ziekenhuispraktijk wordt nu door Santeon in kaart gebracht en beschikbaar gemaakt in een digitale tool voor patie?nten. Geanonimiseerde gegevens van duizenden patie?nten, die sinds 2008 in de zes

Santeon ziekenhuizen zijn behandeld voor uitgezaaide longkanker, vormen de bron.
Ewoudt van de Garde, hoofdonderzoeker en ziekenhuisapotheker-epidemioloog in het St. Antonius Ziekenhuis: ”Dat een nieuwe auto meestal minder zuinig rijdt dan de brochure suggereert, is alom bekend.

De reden hiervan is dat het brandstofverbruik wordt vastgesteld onder gecontroleerde omstandigheden die in de praktijk vaak niet aanwezig zijn. Voor de geneesmiddelen tegen kanker (chemotherapie) geldt eigenlijk hetzelfde. Een nieuw geneesmiddel wordt in een clinical trial getest bij relatief jonge patie?nten zonder andere ziekten, terwijl het daarna in de praktijk wordt gebruikt door heel verschillende patie?nten. Op dit moment is van veel geneesmiddelen nog weinig bekend over hoe groot de verschillen zijn tussen de test en de dagelijkse praktijk. Daar richten wij ons onderzoek op. Zijn er verschillen dan wordt vervolgens onderzocht welke patie?ntkenmerken hiermee samenhangen.”

Voor patie?nten kan dit zeker van belang zijn bij de keuze voor een bepaalde behandeling. “De resultaten van het onderzoek maken we voor patie?nten toegankelijk in een digitale tool, bijvoorbeeld een app. Een patie?nt vult in de digitale tool zijn of haar kenmerken in en ziet dan hoeveel vergelijkbare patie?nten (‘patie?nten zoals ik’) er sinds 2008 zijn behandeld. Weergegeven wordt wat de effecten voor overleving waren en – indien beschikbaar – voor de kwaliteit van leven,” aldus Van de Garde. Het hele onderzoekstraject duurt vier jaar en start vanaf 1 juni 2016.

Douwe Biesma, Santeon portefeuillehouder Onderzoek en bestuursvoorzitter van het St. Antonius Ziekenhuis: “De Santeon ziekenhuizen die samen meer dan 10% van de Nederlandse ziekenhuiszorg leveren, zijn bij uitstek geschikt voor klinisch-wetenschappelijk onderzoek. Dergelijk onderzoek op deze schaal is van grote aanvullende waarde en biedt inzichten voor een brede patie?ntengroep”. Santeon heeft onlangs tevens voor twee andere onderzoeken ook KWF subsidie ontvangen, namelijk naar 1) Hormoontherapie bij palliatieve prostaatkankerpatie?nten en 2) Variatie in palliatieve chemotherapie bij longkankerpatie?nten en relatie met uitkomstvariabelen. Beide onderzoeken zijn eind februari 2016 gestart en duren 18 maanden.

Santeon
Santeon is de Nederlandse ziekenhuisketen van zes topklinische ziekenhuizen, te weten het St. Antonius Ziekenhuis in Utrecht/Nieuwegein, Catharina Ziekenhuis in Eindhoven, Canisius Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen, OLVG in Amsterdam, Medisch Spectrum Twente in Enschede en het Martini Ziekenhuis in Groningen. Samen bieden zij meer dan 10% van de Nederlandse ziekenhuiszorg.
Meer informatie op www.santeon.nl

Bron: Santeon