Onderzoek UMC Utrecht: verandering in samenstelling externe commissie

In verband met ziekte heeft de voorzitter van de externe commissie in het onderzoek naar het UMC-Utrecht zijn taken neer moeten leggen. De inspectie heeft een interim-voorzitter benoemd en de commissie is uitgebreid. Naar verwachting heeft dit geen gevolgen voor de planning van het onderzoek.

Op vrijdag 11 december 2015 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg een externe commissie ingesteld, ter ondersteuning van haar onderzoek naar de patiëntveiligheid en kwaliteit op de afdeling KNO van het UMC Utrecht. De commissie is wegens het uitvallen van de voorzitter in mei 2016 uitgebreid met prof.dr. Peter J. Ringens. Prof. Schalij treedt op als voorzitter ad interim. Alle leden zijn onafhankelijk en voeren hun taken uit op persoonlijke titel.

Deze verandering in de samenstelling van de commissie heeft naar verwachting geen gevolgen voor de planning van het onderzoek. De externe commissie zal rond 1 juli 2016 aan de inspectie rapporteren. De rapportage van de commissie wordt verwerkt in het onderzoeksrapport van de inspectie. De inspectie verwacht het onderzoek medio september 2016 te kunnen afronden.

Bron: IGZ