Accijnsinkomsten jong overleden rokers dekken niet de extra zorgkosten door roken

“Aantal rokers kan dalen naar 7,7% in 2050, tegelijkertijd 1,7 miljard euro winst per jaar bij kleine investering in tabaksontmoediging”
Voor het eerst in de geschiedenis is door een maatschappelijke kosten- baten analyse (MKBA) onderzocht wat de effecten zijn van tabaksontmoedigende beleidsscenario’s op zowel de kosten als de baten voor de Nederlandse samenleving in de toekomst. Diverse maatregelen, waaronder campagnes en accijnsverhogingen, kunnen het aantal rokers in Nederland substantieel laten dalen en leveren de maatschappij financieel voordeel op (door bijvoorbeeld dalende zorgkosten, belastinginkomsten en een stijging van de productiviteit en inzetbaarheid van werkenden). Naast de gezondheidswinst levert dit de Nederlandse maatschappij in 2050 1,7 miljard euro op per jaar en rookt nog maar 7,7% van de bevolking, in tegenstelling tot de huidige 19,8% rokers tussen 0 en 100 jaar.

Het onderzoek is gefinancierd door KWF Kankerbestrijding en is door de Universiteit Maastricht, het RIVM en het Trimbos-instituut uitgevoerd.

“Vaak wordt beweerd dat roken vanuit financieel oogpunt goed is voor de maatschappij omdat het de schatkist accijnsinkomsten oplevert en rokers op jongere leeftijd overlijden en daardoor geen gebruik maken van (bijvoorbeeld) hun opgebouwde pensioenen/AOW. Dit onderzoek bewijst het tegenovergestelde: verschillende tabaksontmoedigende scenario’s bevorderen niet alleen de gezondheid, maar dragen ook financieel bij aan de samenleving”, aldus Michel Rudolphie, directeur van KWF Kankerbestrijding.

Meerdere scenario’s doorgerekend

Deze MKBA beschrijft de maatschappelijke kosten en baten van tabaksontmoediging. Op macro-economisch niveau worden alle relevante kosten en baten van roken (o.a. gezondheidswinst, arbeidsproductiviteit, belastinginkomsten) in beeld gebracht en uitgedrukt in monetaire eenheden. In het onderzoek zijn verschillende tabaksontmoedigende beleidsscenario’s met elkaar vergeleken, waaronder scenario’s met alleen accijnsverhogingen en scenario’s met een combinatie van maatregelen, zoals rookvrije omgevingen, ondersteuning bij stoppen met roken, waarschuwingen voor schadelijke gevolgen van tabak, marketingbeperkingen voor de tabaksindustrie en het continu verhogen van de prijs van tabakswaren (middels accijnsverhoging).

In alle gevallen positieve uitkomsten voor de maatschappij

Alle in het onderzoek onderzochte scenario’s resulteren in een positief saldo voor de maatschappij. Afhankelijk van het scenario worden de baten bij verschillende belanghebbenden behaald. In scenario’s waarin vooral het aantal rokers daalt, als gevolg van bijvoorbeeld massamediale campagnes, zijn de baten het grootst voor de consumenten (betere kwaliteit van leven) net als voor de werkgevers (minder productiviteitsverliezen). In scenario’s waarin de accijnzen stijgen, zijn de baten voor de overheid het grootst.
infographic-MKBA_00001
KWF Kankerbestrijding is samen met de Hartstichting en het Longfonds partner in de Alliantie Nederland Rookvrij!, een actief netwerk waarin partijen zich gezamenlijk hard maken voor een rookvrij Nederland waarin niemand meer (over)lijdt aan de gevolgen van tabaksgebruik.

Bron: Maastricht University & KWF

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen