Betere kankerzorg door opleiden van verpleegkundigen

0
1073

Onlangs hebben vijf verpleegkundigen van Franciscus Gasthuis & Vlietland de opleiding tot oncologieverpleegkundige succesvol afgerond. Het opleiden van meer verpleegkundigen tot oncologieverpleegkundigen in 2016 is een positieve ontwikkeling om te voldoen aan de normering van de Stichting Oncologische Samenwerking (SONCOS). Aan de expertise van deze verpleegkundigen is veel behoefte. Zij zijn namelijk opgeleid om betere zorg, begeleiding en voorlichting te bieden aan patiënten met kanker (oncologie).

Stichting Oncologische Samenwerking (SONCOS) heeft landelijke normeringen opgesteld. Eén van deze normeringen houdt in dat minimaal 50% van de verpleegkundigen die zorg verlenen aan oncologiepatiënten, oncologieverpleegkundige is. SONCOS is opgericht vanuit medische beroepsverenigingen. De stichting stelt criteria vast waaraan zorginstellingen en zorgprofessionals moeten voldoen om mensen met kanker optimale zorg te bieden. Alle ziekenhuizen in Nederland hebben tot 1 januari 2022 de tijd om aan deze eisen te voldoen.

Omdat de zorg voor kankerpatiënten veel verschillende aspecten kent, worden in Franciscus Gasthuis & Vlietland verpleegkundigen opgeleid binnen diverse vakgebieden, zoals Chirurgie, Gynaecologie en Interne Geneeskunde.

De opleiding tot oncologieverpleegkundige duurt 13 maanden en is een co-creatie van de Franciscus Academie en de betrokken afdelingen in samenwerking met de Zorgacademie Erasmus MC.

Topklinisch opleidingsziekenhuis (STZ)

Als topklinisch opleidingsziekenhuis heeft Franciscus Gasthuis & Vlietland veel aandacht voor opleiding, bijscholing, (wetenschappelijk) onderzoek en innovatie. Het levert een belangrijke bijdrage aan zorgverbetering en kennisvergroting van medisch specialisten, verpleegkundigen en andere medewerkers in het topklinische ziekenhuis (STZ). Daarnaast dragen innovaties bij aan de efficiëntie van hooggespecialiseerde zorg.

Bron: Franciscus Gasthuis & Vlietland