Kennisdocument Value-Based Health Care

0
5433

Steeds meer zorginstellingen organiseren hun zorg rondom de principes van Value-Based Health Care. Maar wat houdt Value-Based Health Care precies in? En hoe vertaal je waardegedreven zorg naar de praktijk? NETQ Healthcare sprak hierover met toonaangevende spelers in de zorg en ontwikkelde een kennisdocument over Value-Based Health Care in de praktijk.

De Nederlandse gezondheidszorg is in beweging. Het concept value-based health care heeft definitief haar intrede gedaan in de Nederlandse zorgpraktijk. Ziekenhuizen en behandel- centra organiseren steeds vaker hun zorg rondom het cree?ren van waarde voor de patie?nt. Een belangrijke ontwikkeling in het meten van de patie?ntwaarde is de toepassing van Patient Reported Outcome Measures (PROMs) in het zorgproces. Wat betekent deze ontwikkeling voor u en hoe kunt u de zorg organiseren rondom het optimaliseren van de patie?ntwaarde? In dit whitepaper komen drie toonaangevende spelers in de gezondheidszorg aan het woord over value-based health care en PROMs.

In 2006 introduceerde Michael E. Porter samen met Elizabeth Olmsted Teisberg het concept van value-based health care in het boek Redefining Health Care, met als uitgangspunt het maximali- seren van de patie?ntwaarde in de zorg. Inmiddels zijn de eerste ziekenhuizen en behandelcentra in Nederland begonnen met het implementeren van value-based health care (in het Nederlands: waardegedreven zorg) in de praktijk. Het stelselmatig meten van relevante behandelresultaten vanuit het patie?ntenperspectief met Patient Reported Outcome Measures (PROMs) is hier een essentieel onderdeel van.