NIP: 7-puntenplan voor verbetering POH-ggz

Array

De zorg voor mensen met psychische klachten kent groeiende wachtlijsten, 52 procent van de huisartsen heeft wachttijden (LHV, juni 2016). Het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) stelt daarom een 7-puntenplan voor ter verbetering van de functie van praktijkondersteuner huisarts (POH-ggz), in samenhang met de Agenda ggz voor gepast gebruik en transparantie.

POH-ggz

‘Recente onderzoeken laten zien dat er nagedacht moet worden over de vereiste randvoorwaarden voor gepaste zorg nu er sprake is van een verzwaring van de problematiek die door de POH-ggz wordt behandeld’ aldus Linde Gonggrijp, directeur NIP. Deze verzwaring stelt hoge eisen aan de kwaliteit van de beroepsuitoefening door de POH-ggz. Verzwaring van de functie POH-ggz, waarop in toenemende mate ook psychologen worden aangesteld, lijkt noodzakelijk. De beweging van meer patiënten die gezien worden in de huisartsenzorg en de Generalistische Basis ggz (GBGGZ) en minder in de gespecialiseerde ggz (GGGZ) lijkt op gang te komen.

Verhoging van de financiële kaders

De versterkte signalering in de eerstelijnszorg van psychische problematiek vraagt mogelijk ook om verhoging van de financiële kaders bij zowel huisartsenzorg als in de ggz. Immers gepast gebruik van zorg vraagt om voldoende aanbod, niet alles kan in de eerstelijnszorg.

De Nza Marktscan ggz stelt bijvoorbeeld: “De gewenste uitbreiding van ggz-zorg in de huisartsenpraktijk (POH-ggz) is zichtbaar in de cijfers. Het aantal ggz-patiënten dat bij de huisarts behandeld wordt, neemt fors toe in de periode 2010 – 2014. Het is evenwel mogelijk dat sommige van deze patiënten beter af zouden zijn in de basis- of gespecialiseerde ggz”.

 

Het NIP presenteert daarom een 7-puntenplan:

1. Doordenken doel en aard van de te leveren zorg in de huisartsenpraktijk;

2. Investeer in de bekwaamheid van de POH-ggz;

3. Regel transparantie, ook in de POH-ggz-praktijk;

4. Investeer in multidisciplinaire samenwerking tussen POH-ggz, GBGGZ en GGGZ;

5. Neem belemmeringen weg in de toegang tot benodigde ggz;

6. Zorg voor duurzame Inrichting van de functie POH-ggz;

7. Borg geheimhoudingsplicht en privacy.

De toegankelijkheid en kwaliteit van de ggz moeten geborgd worden. Kernwoorden zijn matched care en gepersonaliseerde zorg: niet minder dan noodzakelijk en niet meer dan nodig en passend bij de individuele vraag. Voor het NIP is van belang dat onderzocht gaat worden of naast de beoogde substitutiedoelstelling van de stelselwijziging ook de andere doelstelling van de stelselwijziging, het leveren van matched care: de juiste zorg, op het juiste moment, door de juiste behandelaar, met meer aandacht voor de eigen regie van de cliënt, bereikt wordt.

Met name de rol en het functioneren van de POH-ggz zijn hierbij van groot belang. Het NIP wil het 7-puntenplan de komende tijd met zijn samenwerkingspartners uitwerken. Met ons 7-puntenplan hopen we bij te dragen aan gepaste zorg in alle echelons van de ggz voor volwassenen en jeugd.

7-puntenplan-POH-ggz-05072016.pdf
459kBs

 

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen