Startschot Kunst op Recept in Nieuwegein

0
737

Beter in je vel door kunst
Hoe zet je kunst in om mensen met psychosociale problematiek te helpen? In Nieuwegein wordt met de pilot Kunst op Recept onderzocht welke kunstinterventies werkzaam zijn. Kern van de aanpak is dat een huisarts of andere eerstelijns zorgaanbieders iemand met psychosociale klachten doorverwijst naar een zogenaamd kunstarrangement.  Op dinsdag 12 juli wordt een overeenkomst getekend tussen de drie initiatiefnemers van dit project: Gezondheidscentrum De Roerdomp, DE KOM stadstheater en kunstencentrum en het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA). 

Kunst op Recept is een uitbreiding van Welzijn op Recept, een project waarin mensen met psychosociale klachten worden doorverwezen naar welzijnsarrangementen, bijvoorbeeld vrijwilligerswerk. Deze interventies zijn succesvol en hebben zichtbaar invloed op het welbevinden van mensen. Wel blijkt er behoefte aan meer aanbod van creatieve en kunstzinnige activiteiten. In deze behoefte voorziet Kunst op Recept. De opzet gaat ervan uit dat kunstbeleving en -beoefening een belangrijke rol kunnen spelen bij het beter in je vel zitten of zelfs preventief of therapeutisch kunnen werken.  Kunstzinnig bezig zijn kan een bijdrage leveren aan zingeving, expressieve vermogens, het vermogen tot zelfmanagement en een goed algeheel welbevinden. Kort gezegd, ‘je voelt je er beter door’.

Voor wie is Kunst op Recept?

Veel mensen die regelmatig de huisarts bezoeken, kampen met psychosociale problemen. Die kunnen het gevolg zijn van bijvoorbeeld ingrijpende gebeurtenissen, relatieproblemen of een zieke partner. De psychosociale problemen uiten zich vaak in lichamelijke klachten, somberheid, stress en angstklachten. Een groot deel van deze groep heeft niet per se medicijnen of psychologische zorg nodig om hun klachten te boven te komen. Het actief, receptief of reflectief bezig zijn met kunst kan hierbij behulpzaam zijn.

Wanneer loopt de pilot?

De pilot loopt tot eind 2017. De resultaten monden uit in een handleiding die landelijk gepresenteerd wordt. Deze praktische handleiding is bedoeld voor eerstelijns zorgaanbieders en professionals in de cultuursector. De ambitie van Kunst op Recept is om uit te groeien tot een concept dat als vast zorgonderdeel landelijk geïmplementeerd kan worden.

Partners Kunst op recept

Kunst op Recept is een samenwerking tussen Gezondheidscentrum De Roerdomp, DE KOM, stadstheater en kunstencentrum en het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA). De Roerdomp en DE KOM verzorgen samen de pilot in Nieuwegein. Het LKCA monitort de samenwerking tussen de lokale partijen. Het Verwey-Jonker Instituut is benaderd om de effecten op de deelnemers te onderzoeken. Kunst op Recept wordt mede mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van het VSBfonds en het Agis Zorginnovatiefonds.

Bron: LKCA