Door maas in wet staat kinderarts met bezit kinderporno als onberispelijk in BIG-register

Door maas in wet staat kinderarts met bezit als onberispelijk in artsenregister
Door Daan Jansen De Monitor

We krijgen na een tijd weer een tip binnen in ons dossier Veroordeelde Artsen. Medisch journalist Janine Budding van MedicalFacts wijst ons voor de tweede keer op een die ondanks het bezit van kinderporno als onberispelijk te boek staat in het artsenregister. In dit geval gaat het om kinderarts die ten tijde van zijn arrestatie op de Kinder Intensive Care werkte van het Radboud UMC in Nijmegen.

Eerder maakten we verhalen over zorgverleners die ondanks een strafrechtelijk veroordeling voor een zedendelict door konden werken. Na onze uitzendingen scherpten de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) en het Openbaar Ministerie de onderlinge afspraken aan. Zodoende wordt informatie over strafrechtelijke veroordelingen door het OM doorgegeven aan IGZ en kunnen beroepsverboden die opgelegd worden door een strafrechter leiden tot schrapping uit het BIG-register. In het BIG-register zijn alle artsen, verpleegkundigen en andere zorgverleners opgenomen die medische handelingen mogen verrichten.

Kinderporno

Waarom ontloopt deze kinderarts dan eenzelfde lot? De reden is dat de rechtszaak over zijn kinderpornobezit is geseponeerd door het OM, waardoor het niet aan een rechter is voorgelegd. Het OM liet de zaak vallen omdat de omvang van de kinderpornocollectie op de computer van de arts klein was en omdat de arts zich meteen heeft laten behandelen. Toch is er wel een aantal voorwaarden aan het sepot verbonden, waaronder het verbod om met kinderen te werken.

Zwarte lijst

De kinderarts moet zich aan die voorwaarde houden, maar hierover is niets terug te vinden in het bevoegdheidsregister. Hoe kan dat? Een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid laat ons weten ‘dat er geen wettelijke grondslag is om deze informatie met naam en toenaam openbaar te maken.’ De wet staat dus niet toe om deze informatie op te nemen in het BIG-register of op de zwarte lijst van artsen. Nu kan dat alleen als een rechter daartoe besloten heeft of als een tuchtrechter zich over de zaak gebogen heeft. Niet als er een schikking is getroffen of als er geseponeerd is met bepaalde voorwaarden door het OM.

Het ministerie van Volksgezondheid streeft transparantie na als het gaat om bevoegdheidsbeperkingen en zou het graag anders zien. ‘Daarom zijn we bezig om te kijken of we een wettelijk grondslag kunnen vinden om het in de toekomst wel mogelijk te maken om dit soort informatie openbaar te maken,’ aldus de woordvoerder. De gesprekken daarover lopen inmiddels samen met het ministerie van Justitie. Tot die tijd blijft de kinderarts als onberispelijk te boek staan in het BIG-register.

Recente artikelen