UMCG arts doet patiëntoverdracht in de trein

0
987

Een UMCG-medewerker heeft onlangs in de trein een telefonisch gesprek gevoerd met een collega waarin de zorg voor enkele patiënten voor het weekend werd overgedragen. De medewerker had uitsluitend goede bedoelingen en wilde zich ervan vergewissen dat de goede zorg voor de patiënten was geborgd. De medewerker was zich hierbij onvoldoende bewust dat dit gesprek door enkele aanwezige passagiers kon worden gehoord. Via een van de passagiers is het via sociale media onder de aandacht gebracht. De medewerker betreurt de gebeurtenis ten zeerste en is erg geschrokken. Mede naar aanleiding van de commotie die in de (sociale) media is ontstaan, heeft de medewerker het incident gemeld bij het afdelingshoofd.

Het UMCG heeft één van de besproken patiënten geïnformeerd over het incident. Andere patiënten waren niet herleidbaar. Conform de wet Meldplicht Datalekken doet het UMCG melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Ook zal een gesprek met de medewerker plaatsvinden.

Het UMCG vindt dat de privacy van patiënten altijd beschermd moet worden. De privacywetgeving is een zeer actueel onderwerp waar het UMCG met regelmaat aandacht aan besteedt. Zo zijn medewerkers  naar aanleiding van de invoering van de nieuwe wet Meldplicht Datalekken onder andere met een interne campagne ‘Wat zou jij doen’ bewust gemaakt van de mogelijke risico’s op het gebied van datalekken.

Incident

Als lerende organisatie is dit incident voor het UMCG aanleiding om medewerkers nogmaals te wijzen op het grote belang van het zorgvuldig omgaan met patiëntgegevens. Zelfs toen nog niet duidelijk was dat het een UMCG-medewerker betrof, maakte het UMCG direct duidelijk dat de privacy van patiënten altijd beschermd moet worden.

Bron: UMCG