VUmc benoemt prof. dr. Mark Kramer tot lid raad van bestuur

0
739

De Raad van Toezicht van de Stichting heeft per 1 september 2016 prof. dr. benoemd tot lid van de raad van bestuur. Zijn benoeming volgt op de overstap per 1 september 2016 van bestuurder prof. dr. ir. Hans Brug naar de Universiteit van Amsterdam. Naast prof. Kramer zal de raad van bestuur van VUmc per 1 september a.s. bestaan uit voorzitter drs. Wouter Bos en vice-voorzitter en decaan prof. dr. Chris Polman.

De benoeming van Mark Kramer geldt voor de periode tot aan de beoogde bestuurlijke alliantie met het AMC. De plannen voor deze alliantie liggen momenteel ter toetsing bij de Autoriteit Consument en Markt. Naast zijn bestuurlijke positie, zal Kramer tevens aanblijven als afdelingshoofd Interne Geneeskunde. Binnen het bestuur zal tot de portefeuille van Kramer onder andere behoren het aansturen van drie divisies, de verdere invoering van het nieuwe elektronisch patiëntendossier en de kwaliteit van de patiëntenzorg.

Reactie Benoeming

In een reactie op de benoeming van Mark Kramer zegt drs. Willem Geerlings, voorzitter van de Raad van Toezicht van VUmc: ‘Mark is een uitstekende kandidaat om de positie van lid van de raad van bestuur te vervullen. Hij heeft ruim 30 jaar ervaring in de gezondheidszorg, als praktiserend arts, manager en bestuurder, en combineert dit met een royale, buitenlandse ervaring in de zorg. Ook aan de voorgenomen alliantie met het AMC heeft Mark vanuit zijn huidige functie essentiële bijdragen geleverd én zal hij dat blijven doen.’

Mark Kramer

Mark Kramer (59) rondde zijn studie geneeskunde in Leiden cum laude af, werkte enkele jaren als arts op de Antillen en kwam in 2007 naar VUmc, waar hij hoogleraar Interne Geneeskunde en tevens afdelingshoofd Interne Geneeskunde werd. In 2010 is Mark Kramer eveneens benoemd tot voorzitter van divisie I bij VUmc. In deze laatste functie wordt hij per 1 september a.s. opgevolgd door prof. dr. Henk Verheul, afdelingshoofd medische oncologie bij VUmc. Ook deze laatste benoeming geldt in principe voor de periode tot aan het begin van de beoogde bestuurlijke alliantie met het AMC.

Bron: VUmc